Han blir granne med betongfabrik

Hönsens inhängnad gränsar till tomten där den arton meter höga fabriken ska stå.
Hönsens inhängnad gränsar till tomten där den arton meter höga fabriken ska stå.
Mats blickar ut över granntomten. Marken allra närmst hans hus ska användas av Trafikverket.
Mats blickar ut över granntomten. Marken allra närmst hans hus ska användas av Trafikverket.
Stängslet in till industritomten ska kompletteras med ett insynsplank har markägaren lovat.
Stängslet in till industritomten ska kompletteras med ett insynsplank har markägaren lovat.
En arton meter hög betongfabrik och stenkross ska flyttas till Bromsten. På tomten intill bor Mats Hållars i sin villa.

Hönsen yr kring fötterna när Mats Hållars visar vägen genom fåglarnas inhägnad till den intilliggande industritomten. Ett byggstängsel skiljer den från hönsgården. Här kommer det inom ett par år stå en arton meter hög stenkross.

Inne i huset pekar Mats på några sprickor i väggen. Golvet som leder in till det paviljongliknande uterummet har formats till en backe.

Fakta

Bromsten betongfabrik

I november fick Skanska ett tillfälligt bygglov på fem år för att flytta sin betongverksamhet till en industritomt i Bromsten, i närheten av Solvalla.

 

Det rör sig om en fabrik för tillverkning av betong och en stenkross, som ska förse flertalet byggprojekt i Stockholm med betong och bergmaterial. Tomtmarken allra närmst villabebyggelsen kommer under större delen av tiden att användas av Trafikverket, som etableringsområde för Mälarbanan.

 

Betongverksamheten står idag i det nyproducerade området Järvastaden i Solna, men måste snart flyttas i och med att bostäder ska byggas på platsen. Att stenkrossen är placerad nära bostäder idag tar Skanska i sin bygglovsansökan upp som ett bevis för att den inte kommer att störa omgivningen.

 

Anledningen till att de vill ha anläggningen just här är enligt bygglovshandlingarna att den då ligger nära planerade byggprojekt i bland annat innerstan, och att de tunga transporterna därmed hålls nere.

 

Betongverksamheten ska enligt Skanska flyttas till Vällsta i Upplands-Väsby när bygglovet går ut. För att minska buller kommer stenkrossen dels att stå i ett bullerdämpande tält och avskärmas med containrar. Grannarna i närheten har dessutom krävt ett bullerplank.

 

Markägaren Vasakronan har tagit på sig att bygga ett insynsplank, något bullerplank kommer enligt dem inte att behövas.

– De här skadorna uppkom när en privat aktör använde granntomten för några år sedan. Det har blivit sådana sättningar i huset att kaklet spruckit i köket. Men de har fortfarande inte kommit fram till vad sättningarna berodde på, säger Mats Hållars.

Han är själv övertygad om att huset sjönk på grund av de tunga transporter som gick till och från den tidigare verksamheten på industritomten. Med spåren från hussättningarna som en ständig påminnelse blev Mats oroad när en delgivning från stadsbyggnadskontoret om att Skanska sökt bygglov för en betongfabrik på granntomten damp ned i brevlådan för en dryg månad sedan.

– Vi hade två veckor på oss att komma med synpunkter. Jag har hela tiden trott att det skulle bli bostäder på marken, det är de indikationer vi fått från markägaren när vi pratat med dem, säger Mats Hållars.

Samtliga närboende uttryckte i grannehörandet oro över ljudnivåerna från betongverksamheten.

– Jag har full förståelse för att grannarna kan känna oro, men den ljudutredning som är gjord visar att bullernivåerna understiger de nivåer som är godkända för bostäder. Det är också är en förutsättning för att få bygglov, säger Per Thiberg, affärsutvecklingschef på Vasakronan som äger tomten.

Delgivningen var det första Mats fick höra om den planerade betongverksamheten. Av den framkom att Skanska sökt tillfälligt bygglov på fem år och de bifogade ritningarna var upprättade redan 2014.

– När jag ringde Vasakronan och undrade vad som skulle hända med tomten för ett par år sedan nämnde de ingenting om det här. Det känns lite som att de har mörkat det hela, säger Mats Hållars.

Trots att Skanska och Vasakronan diskuterat stenkrossen under en längre tid, menar Vasakronan att det inte hade varit lönt att informera grannarna om planerna tidigare.

– Vi har haft olika idéer för området, så det är egentligen först nu när vi vet vad det blir som det är meningsfullt att ha den här dialogen. Annars hade vi fått föra en dialog om flera olika idéer samtidigt, säger Per Thiberg på Vasakronan.

Mats Hållars tycker att granntomten passar bättre för bostäder.

– Jag hade kunnat hitta många platser som är bättre lämpade för den här typen av verksamhet. Staden skriker efter bostäder och det här är ett bra läge nära kommunikationer, säger han.

Vasakronan har planer på att låta bygga hus på tomten, men det kommer att dröja, enligt Per Thiberg.

– För att bygga bostäder måste man ha en ny detaljplan och det tar ett tag att få fram. Det kan bli både kontor och bostäder, men på lång sikt ska marken bebyggas, så fort som möjligt om vi fick bestämma, säger Per Thiberg på Vasakronan.

I väntan på en ny detaljplan har Vasakronan och Skanska enats om en betongfabrik på platsen, eftersom båda är i behov av en tillfällig lösning.

Idag är såväl grannar som markägare och entreprenör överens om att de har en bra dialog, även om Mats Hållars gärna hade fått information tidigare.

– Allt låter positivt just nu, sen får man se hur det blir. Jag hade gärna sett att det hamnade i Lunda eller på Järvafältet, men det är tydligen för att minska transportsträckor som den ska stå här så då får man väl köpa det också, säger Mats Hållars.