Så blir nya hallen på Östermalms IP

Den nya ishallen på Östermalms IP kommer allt närmare. Nu har staden skickat i en bygglovsansökan för hallen som alla ska få åka grillor i.
Den nya ishallen på Östermalms IP kommer allt närmare. Nu har staden skickat i en bygglovsansökan för hallen som alla ska få åka grillor i.
Den nya ishallen på Östermalms IP kommer allt närmare. Nu har staden skickat i en bygglovsansökan för hallen, som alla ska få åka grillor i.

En ny ishall med namnet Danicahallen ska byggas på Östermalms IP. Nu har staden skickat ut projektet på en så kallad bygglovsremiss där olika nämnder i Stockholm får tycka till om förslaget. Nu finns också tidiga skisser på hallen som ska byggas i gröna material och i cortensstål.

Den nya hallen ska ha små läktare och användas av både allmänheten, skolor och idrottsföreningar. Skridskosporter som konståkning, hockey och short-track ska utövas där inne.

– Vi har sökt ett bygglov nu för en ny ishall i stället för den nuvarande hallen. Beroende på vad som sker under den remisstiden tänker vi att vi går upp med ett inriktningsbeslut till årskiftet, säger Stefan Hagdahl, projektledare på fastighetskontoret.

Tidiga prognoser säger att hallen kommer kosta runt 100 miljoner kronor och ska ersätta den hall som ligger på platsen i dag. Den nuvarande hallen saknar bygglov men kommer att få ligga kvar på ÖIP fram till att den nya hallen byggs.

Under byggtiden har staden tidigare sagt att man skulle kunna bygga ett ersättande tält någonstans i Östermalms stadsdelsområde med isytor i. Detta för att de som tränar i hallen inte ska behöva flytta för långt bort och riskera sina verksamheter.

Det förs nu diskussioner om en evakueringsplan. Storängsbotten eller på Hjorthagens IP har nämnt som potentiella platser för en sådan evakueringshall. Men Hjorthagenalternativet ser att vara lämnat berättar Stefan Hagdahl.

– En sådan hall ser ut att bli svår att få in på Hjorthagens IP, säger han.

En ny tidsplan för när Danicahallen skulle kunna byggas finns inte, men i utredningsbeslutet i april skrev staden att man hoppades kunna börja bygga hallen 2018/2019.