Så blir minnesvården för flodvågsoffren

Gravitational Ripples utgår från de pulserande rörelser som är en del av allt liv.
Gravitational Ripples utgår från de pulserande rörelser som är en del av allt liv.
Verket kommer att invigas sommaren 2018.
Verket kommer att invigas sommaren 2018.
Det blir konstverket Gravitational Ripples av den danska konstnären Lea Porsager som kommer att placeras på Blockhusudden på östra Djurgården.

Fem förslag har varit aktuella och det är den danska konstnären Lea Porsagers verk som valts av en jury bestående av åtta personer.

 – Lea Porsager har format en plats som länkar oss människor till naturen och kosmos och samtidigt ger rum för olika känslor, från ensamhet och saknad till samhörighet och lyckliga minnen. Den här platsen kommer att bestå långt in i framtiden som ett minne om vad som skedde 2004, säger Lotta Mossum, jurydeltagare och projektledare för den konstnärliga utformningen av minnesvården, Statens konstråd.

Inivgs sommaren 2018

Verket kommer att börja uppföras under hösten och invigs nästa sommar.

Statens fastighetsverk har det samordnande ansvaret för minnesvårdens projektering och genomförande medan Statens konstråd projektleder produktionen av den konstnärliga gestaltningen och ansvarar för kvalitetssäkring av den i genomförandeskedet.

De anhöriga som vill ha med namn på omkomna i minnesvården behöver aktivt lämna samtycke till det. För att namnen ska kunna finnas med när minnesvården invigs måste samtycke lämnas in före 1 juni.

Fakta

Om det vinnande förslaget

Gravitational Ripples utgår från de pulserande rörelser som är en del av allt liv i universum, både i mikro- och makroformat. Den förmedlar de energier som uppstår när naturens krafter sätts i rörelse och samtidigt naturens egen förmåga att läka och återställa sår efter plötsliga händelser. Minnesvården berättar om det ständiga och eviga samspelet mellan människa och natur.

Platsen är formad som en spiral som vrider sig runt sig själv genom vallar som stiger ur marken. Samma typ av dubbelspiral återfinns överallt i naturen, i galaxer, i snigelhus och i solrosor. Den kallas Fibonacci-spiralen. Utformningen gör att minnesvården smälter ihop med det omgivande landskapet. Samtidigt ger den utrymme för ett brett spektrum av olika upplevelser och känslor. På avstånd liknar den en bild, på närmare håll en skulptur och när besökaren befinner sig inne i minnesvården bildar den flera olika rum för både stillhet och rörelse. Där finns plats både för ensamhet och för gemensamma samlingar eller ceremonier.

Jordvallarna som formar dubbelspiralen är täckta av vildväxande gräs och lila blommor som besökarna kan sitta ned bland. Där finns flera olika öppningar i vallarna, markerade med stålklädda kortsidor. De ger utsikt och inblick och skapar passager och stigar, både till centrum och till mer avlägsna platser för enskildhet. De uppmanar till att hitta egna vägar, platser och upplevelser.

I minnesvårdens centrum finns en stor oval formation med ingraverade namn på omkomna i flodvågskatastrofen. Vid den finns plats att ställa ut ljus och blommor. Bredvid finns också en mindre formation som ger en översiktbild av minnesvården.

Runt minnesvården finns sittplatser för dem som har svårt att sitta på vallarna. För att alla ska kunna ta sig till minnesvården finns också en parkeringsplats alldeles vid platsen.

Bakom idéförslaget står den danska konstnären Lea Porsager. Medarbetare; Rasmus Stange Thue Tobiasen, Sören Assenholt och Synnöve B. Brögger.

Källa: Statens konstråd