Min lokala hjälte

Så blir nya Åkermyntan

Åkermyntan
Bakom Åkermyntans centrum, längs Växthusvägen, ska åttavåningshuset torna upp sig.
Hässelby villastads största centrum – Åkermyntan – ska få ett ordentligt uppsving. 210 nya lägenheter planeras i området.
Centrumledningen hoppas på att nybygget ska bidra till ett tryggare centrum.

Just nu tas en helt ny detaljplan fram för området kring Åkermyntans centrum.

Kvarteret Kärrliljan 4 längst in på Lövkojsgränd, väster om själva centrumet och norr om Plantagen, är i dag obebyggt och består av en grusyta efter rivna växthus.

Träfasader ska passa in bland villorna

Här ska Hökerum bygg AB bygga fyra sammankopplade flerfamiljshus på fyra våningar. Huset längst söderut ska enligt förslaget få en takterrass för de som bor där. Sammanlagt blir det 120 lägenheter i det här kvarteret, med allt från ettor till fyror.

Husen ska få träfasad och böljande balkonger. Träfasaderna ska koppla området till villabebyggelsen i villastaden.

Under kvarteret ska ett garage byggas enligt planen. Här ska 90 bilar få plats, vilket motsvarar 0,75 platser per lägenhet.

Förskolan rivs

Bakom centrumet ligger i dag en förskola som ska rivas. Som Lokaltidningen tidigare har berättat planeras en ny, större förskola längs Snårvindevägen.
Närmast Åkermyntans centrum ska områdets högsta hus på åtta våningar uppföras.

– Åttavåningshuset är sammankopplat med två andra huskroppar på fem och fyra våningar, säger Maria Pettersson, handläggare på stadsbyggnadskontoret.

Åkermyntan

Utöver dessa hus föreslås även två fristående flerfamiljshus på tre respektive fyra våningar. Mattias Bernunger på Citycon, som äger centrumet, hoppas på att den nya bebyggelsen ska öka tryggheten i området.

– Med nya boendeformer blir centrumet mer levande från morgon till kväll och helger. Det är en intensiv plats under dagen, men sedan är det som att det dör. Och själva byggnaderna med gårdskaraktär ger också en trygghetskänsla, säger Mattias Bernunger på Citycon, som äger fastigheten och som ska bygga bostadsrätterna bakom centrum.

Fler parkeringsplatser

Under åttavåningshuset ska ett garage med plats för 25 bilar byggas. En parkeringsplats med 91 platser ska också anläggas på marken utanför husen. 55 av de här platserna är inte till för de som bor i husen, utan för centrumbesökare. Redan i dag finns 50 p-platser här.

– Man stuvar om helt enkelt, säger Maria Pettersson.

De lägre husen i kvarteret föreslås få en lugn färgskala i ljusgrön och gråvit puts. Men höghuset föreslås skifta i färg – från en starkare gröngrå nyans längst ner som ska övergå till ljusare nyanser högre upp.

Sammanlagt ska 95 lägenheter i olika storlekar, från ettor till fyror, inrymmas i kvarteret, som byggs av Peab Bygg AB.

Grönt ljus från Luftfartsverket

Nu reviderar stadsbyggnadskontoret detaljplanen efter synpunkterna som kommit in efter samrådet.

– Till exempel har luftfartsverket inkommit med klartecken för det högsta huset, säger Maria Pettersson, som berättar att det också görs en byggnadsgeologisk utredning för att ta reda på markförhållandena bakom centrumet.

Förutom de formella instanserna som har fått tycka till har få grannar yttrat sig.

– Det är väldigt lite synpunkter från grannar under plansamrådet, vi har fått två skrivelser från privatpersoner. Det har lett till att vi nu reder ut hur byggnaderna kommer att skugga området, säger Maria Pettersson.

Detaljplanen beräknas bli antagen under hösten

Nästa steg är att den reviderade detaljplanen läggs ut på granskning och att planen antas av staden under hösten.

– Men sedan vet vi ju inte vad som händer, den kan ju överklagas, den osäkerheten finns ju alltid, säger Maria Pettersson.

Fakta

Bygget i siffror

210: Så många lägenheter byggs totalt i de två kvarteren.

9: Så många flerfamiljshus byggs totalt.

8: Så många våningar får det högsta huset bakom centrum.

3: Så många våningar får det lägsta nya huset bakom centrum.

171: Så många parkeringsplatser anläggs totalt i hela området.

55: Så många av p-platserna är till för centrumbesökare, men 50 bilar får redan plats på den nuvarande parkeringen.

2: Så många grannar har kommit in med synpunkter under samrådet.

Källa: Stockholms stadsbyggnadskontor