ANNONS

Så blir nya Sunneplan

Nya Sunneplan blir gångfartsgata mellan två nya bostadshus.
Nya Sunneplan blir gångfartsgata mellan två nya bostadshus.
De två nya förskolorna hamnar norr om Sunneplan.
De två nya förskolorna hamnar norr om Sunneplan.
Två nya femvåningshus föreslås vid Kristinehamnsgatan/Kilsgatan.
Två nya femvåningshus föreslås vid Kristinehamnsgatan/Kilsgatan.
Entréerna i de nya Stockholmshusen görs i ek eller ask.
Entréerna i de nya Stockholmshusen görs i ek eller ask.
Översiktsbild av framtidens Sunneplan med tre nya bostadhus och två nya förskolor.
Översiktsbild av framtidens Sunneplan med tre nya bostadhus och två nya förskolor.
Den gamla centrumlängan ska rivas.
Den gamla centrumlängan ska rivas.
Det gamla centrumet på Sunneplan rivs och Hästhagens bollplan försvinner. I stället föreslås tre nya bostadshus, två stora förskolor och en aktivitetspark. Förslaget, som gick ut på samråd idag, innebär också att Sunneplan görs om till så kallad gångfartsgata.
ANNONS

Sunneplan var centrum i Farsta innan Farsta centrum byggdes. Men det här är sista året för den gamla butikslängan från 1958. Den ska rivas och ersättas med bostadshus.

Ett förslag till ny detaljplan gick ut på samråd idag. Här är förslaget i korthet:

*Två fyravåningshus och ett sjuvåningshus byggs på Sunneplan. Ett av de lägre husen placeras där nuvarande centrumlänga ligger, och kommer att ha butikslokaler i bottenvåningen. Det andra byggs på en yta som idag är parkering.

*Mellan de båda husen blir det en gångfartsgata. Det är inte samma sak som en renodlad gågata, men innebär att bilister har väjningsplikt för gående och att varken bilar eller cyklar får köras snabbare än gångfart.

– Bilar kommer fortfarande få finnas där, för angöring till förskolorna och bostadshusen. Men gatan kommer vara utformad så att man inte kan köra fort, säger Maria Ibohm på stadsbyggnadskontoret.

*Hästhagens bollplan bebyggs. Två nuvarande förskolor rivs och ersätts med två större förskolor med åtta avdelningar vardera. Den ena kommer byggas på bollplanen och ta upp ungefär halva den ytan. Andra halvan reserveras för en ny aktivitetspark.

*Planen innehåller också 35 nya lägenheter på nuvarande gård vid Kilsgatan/Kristinehamnsgatan. Det handlar om två punkthus på fem våningar.

*Samtliga bostäder blir så kallade Stockholmshus, en typ av koncepthus med hyresrätter som Stockholms stad har tagit fram  samarbete med de kommunala bostadsbolagen.

 

ANNONS
Fakta

Tyck till

Förslaget är ute på samråd till och med 20 april.

Hela förslaget finns utställt på Farsta bibliotek. Du kan också se det här.

Ett samrådsmöte kommer att hållas på Farsta bibliotek klockan 17-19 den 5 april

Källa: stockholm.se