Nu blir de regionens ”borgmästare”

Gustav Hemming (C) , Irene Svenonius (M) , Tomas Eriksson (MP) , Ella Bohlin (KD) Anna Starbrink (L) Landstinget i Stockholms län ska styras av Alliansen och Miljöpartiet. Bild från presskonferensen där de presenterades.
Här är Region Stockholms borgmästare. Fast egentligen kallas det regionråd.
Stockholms läns landsting blir Region Stockholm och får ansvar för regionens utveckling.
– Vi ska vara regionens starka röst, som kraftsamlar mot gemensamma mål, säger Gustav Hemming (C).

Nu är det beslutat. Från den 1 januari benämns landstinget Region Stockholm, och får regionfullmäktige, regionstyrelse och regionråd i stället för landstingsfullmäktige, landstingsstyrelse och landstingsråd.

Samtidigt tar Region Stockholm över huvudansvaret för frågor som rör länets utveckling från länsstyrelsen. Det utökade uppdraget gäller främst investeringar i infrastruktur som vägar, järnvägar, cykelstråk och kollektivtrafik.

Regionen ska kraftsamla

Och de ledande blågröna allianspolitikerna kallar sig för borgmästare:

– Vi ska vara regionens starka röst, som kraftsamlar mot gemensamma mål. Det är ett sätt att lyfta debatten, säger Gustav Hemming (C), som har ansvar för regionfrågorna.

Vad är viktigast att driva i regionen just nu?

– Trängseln, bostadsbyggandet och kompetensförsörjningen, säger Gustav Hemming.

När det gäller trängseln i trafiken menar han att Region Stockholm nu bättre kan ge röst åt behoven gentemot staten och andra aktörer. Trängselskatten är till exempel en fråga som borde ägas av Region Stockholm, menar han.

Finns ingen strategi för kompetensförsörjning

Gustav Hemming

– Och vi har noterat att det inte finns någon strategi för kompetensförsörjning, och det kommer vi att jobba med. Det saknas såväl it-ingenjörer som kockar och busschaufförer. En strategi för detta stärker företagen samtidigt som utanförskap minskas och integration främjas.

En annan fråga som regionen driver är att tidigarelägga utbyggnaden av t-banan mellan Fridhemsplan och Älvsjö, som nu planeras stå klar först 2035, Spårväg syd (klar 2034) och en förlängning av Roslagsbanan i tunnel till Centralen (klar 2037).

Fakta

Här hanteras regionens nya frågor

Tillväxt- och regionplanenämnden:

Ansvarar för planeringen av regionens utveckling. Ansvarar för landsbygdsfrågor och skärgårdsfrågor. Tar fram långtidsplaner för regionens utveckling, den senaste kallas RUFS 2050.

Nämnden har två beredningar; beredningen för regional attraktionskraft och klimatberedningen.

Regionstyrelsen (tidigare landstingsstyrelsen):

Får ett utskott; länsplane- och samhällsplaneringsutskottet, som upprättar länsplanen för transportinfrastruktur.

 

Källa: SLL