Så blir Solnas nya paradgata

Solnavägen vid Solna centrum när parkeringsdäcket blivit bostadskvarter.
Solnavägen vid Solna centrum när parkeringsdäcket blivit bostadskvarter.
Butiker och kaféer i bottenplan vid nya t-banan Södra Hagalund.
Butiker och kaféer i bottenplan vid nya t-banan Södra Hagalund.
Som förebild för Solnavägen finns innerstadsgator som Torsgatan och Sveavägen.
Som förebild för Solnavägen finns innerstadsgator som Torsgatan och Sveavägen.
Valv och klassisk arkitektur på Solnavägen.
Valv och klassisk arkitektur på Solnavägen.
Slutna kvarter gröna innergårdar i Hagalund.
Slutna kvarter gröna innergårdar i Hagalund.
Från trist trafikled till stadsgata med 5 000 bostäder.
Här är alla projekt längs nya Solnavägen.

Solnavägen är idag tre kilometer vältrafikerad, måttligt inbjudande, bilväg mellan Råsunda och Vasastan. Men det är också ett av stadens största stadsbyggnadsprojekt som legat på ritbordet i många år.

Nu börjar det hända grejer. Vid Solnavägens början i Råsunda byggs de första av cirka 5 000 nya bostäder, nästa år byggstartar flera kvarter. Totalt finns sex stora byggprojekt i pipeline, plus tunnelbanans gula linje (se grafik nedan).

Tät stadsbebyggelse

Husens bottenvåningar mot Solnavägen fylls på med butiker, kaféer, service och restauranger.

– Solnavägen är en ganska anskrämlig plats som skulle kunna bli fantastisk. Istället för den genomfartsled det är idag blir det en boulevardlik gata med bättre gång- och cykelvägar, trädplantering och tät stadsbebyggelse, säger kommunstyrelseordförande Pehr Granfalk (M).

600 bostäder planeras kring nya t-banestationen Södra Hagalund. En bit längre ned, vid Karolinska institutets campus, planeras bostadskvarter i klassiskt snitt med stora fönster, valv i bottenplan och kvartersgårdar.

Solnas del av Hagastaden ska skilja sig från Stockholms.

– På deras sida är det ganska hög bebyggelse, vi vill bygga mer stadsmässigt. Det ska finnas förskolor och trevliga miljöer att promenera i, säger Pehr Granfalk.

Tveksam till fyra körfält

Politiskt finns en enighet kring Solnavägens utveckling – men det finns invändningar.

– Vår farhåga är att de inte vågar planera in hyresrätter. De ärenden vi hittills sett är bara bostadsrätter och kontor, säger oppositionsråd Arne Öberg (S).

Han är tveksam till att man behåller alla fyra körfält på Solnavägen.

– Det får inte stimulera alltför mycket trafik. En boulevard som jag ser det är med mycket butiker och träd. Jag tror man måste tänka igenom så man stimulerar cykel och gång.

Pehr Granfalk delar inte Öbergs oro.

– Gula linjen kommer att ta väldigt mycket trafik, särskilt de som jobbar vid Karolinska och i Hagastaden. Solnavägen kommer inte att vara den smitväg den är idag med framtidens trafiklösningar, säger han.

  1. Där Solnavägen börjar, vid Råsunda, byggs 700 bostäder med lokaler för butiker, service och restauranger. Status: pågår.
  2. På Solna centrums parkeringsdäck planeras 400 bostäder med lokaler i bottenplan samt ett antal LSS-bostäder. Status: Planerad byggstart 2019.
  3. Gula linjen byggs ut och får tre nya stationer: Hagastaden, Södra Hagalund och Arenastaden. Status: Byggstart tidigast 2019.
  4. Vid nya t-banestationen Södra Hagalund planeras tre nya kvarter, i ett av dem byggs tunnelbaneuppgången in. 600 lägenheter, förskola med sex avdelningar och kontor. Status: Preliminär byggstart 2020.
  5. Nya kontorshus med lokaler i bottenvåningen mot Solnavägen byggs. Status: Preliminär byggstart 2021.
  6. På Karolinska institutets campus byggs 250 bostadsrätter (25% fyror) och ny förskola. Status: Preliminär byggstart 2019
  7. Hagastaden, stadsdelen som förenar Solna med Stockholm får 6 000 nya bostäder varav hälften på Solnasidan. Status: pågår, klart 2025. Illustration: Solna stad