Så blir nya studenthuset i Albano

Terrasser och gröna tak.
Terrasser och gröna tak.
Livesändning visar hur arbetet fortskrider.
Livesändning visar hur arbetet fortskrider.
Terrasser, trappor, vatten och mycket grönska – även på hustaken. Det är planerna för det nya huset i Albano.

Hus 1 sett från marken.

Det ska byggas 1000 bostäder, en mängd undervisningslokaler men även kommersiella lokaler i Albano – när hela området byter skepnad och blir ett centrum för studenter.

Uppfyller kraven

Kontor, undervisningslokaler och café. Allt ska rymmas i det nya huset inom Campus Albano. Vid nästa möte i stadsbyggnadsnämnden föreslår stadsbyggnadskontoret att bygglovet godkänns. Och man menar att byggnaden uppfyller kraven om god färg-, form- och materialverkan.

Länsstyrelsen avslog överklagan

Bygget sker inom nationalstadsparken och vid ett tidigare skede överklagades detaljplanen till länsstyrelsen. De avslog överklagan och menade att ett genomförande av planen inte skulle innebära något intrång i parkmark eller naturmiljö eftersom området redan var bebyggt.