Så blir Väsjön ren och fin

Carl Stolpe på Sollentuna kommun med entreprenörerna Sami Helén och Patrik Söderlund.
Carl Stolpe på Sollentuna kommun med entreprenörerna Sami Helén och Patrik Söderlund.
Grävarbetet i muddringsområdet beräknas ta tre veckor.
Grävarbetet i muddringsområdet beräknas ta tre veckor.
Väsjöns vattenspegel blir större och klarare efter att vassruggarna flyttats.
Väsjöns vattenspegel blir större och klarare efter att vassruggarna flyttats.
Grävarbetet i muddringsområdet beräknas ta tre veckor.
Grävarbetet i muddringsområdet beräknas ta tre veckor.
Det grävs och röjs för fullt i Väsjön just nu.
Vattnet ska bli renare och klarare, men några badbryggor kommer det inte att bli.
– Vattenvolymen är för liten för att klara bad, säger Mattias Berg på Sollentuna kommun.

Arbetet med det nya Väsjöområdet är inte bara förlagt på land.

Den här veckan har en stor restaurering av själva sjön påbörjats.

I ett tidigare skede har flera vassruggar skurits loss och bogserats till andra platser i sjön, och nu rensas den västra stranden för att ge plats för de kajer som ska byggas där. Sly och vattenväxter grävs bort, och sedan ska cirka 20 procent av sjöns totala yta muddras.

– Syftet är att öka ytorna med klart vatten i sjön, berättar Mattias Berg på Sollentuna kommun.

Men allt ska inte bort.

– Vi vill få bort ytväxtligheten, det finns några rödlistade arter som trivs bättre där det är muddrat. Men vi bevarar också en del växtlighet, om man tar bort allt blir det för mycket ljus i sjön, säger Carl Stolpe, delprojektledare för restaureringen, på Sollentuna kommun.

Några badbryggor, vilket har efterfrågats, kommer det av naturliga skäl inte att bli.

– Det kommer inte bli något badförbud, men vi uppmuntrar det inte heller. Vattenmängden och omsättningshastigheten på vattenflödet är helt enkelt för låg, säger Mattias Berg.

På vilket sätt är det ett problem?

– Det handlar om kiss och bajs från barn, och såklart allt annat som människor utsöndrar vid bad. Kort sagt: människor tål sjön, men sjön tål inte en för stor mängd badande människor, säger Mattias Berg.

Tack vare muddringen blir man också av med en del av det fosforrika bottensedimentet, berättar Mattias Berg.

Muddringen görs med grävmaskin och ett så kallat sugmudderverk som suger och pumpar upp stora massor på land.

– Man använder en slags geotekniska säckar, och när de torkat och vattnet runnit tillbaka till sjön körs säckarna bort och läggs på deponi, berättar entreprenören Patrik Söderlund på Gävleborgs sjösanering.