Blomma flyttas fram och tillbaka i stadsdelen

Spetfingerörten växer i Södra Värtahamnen. När hamnen byggs om flyttas växten till andra delar av Östermalm.
Spetfingerörten växer i Södra Värtahamnen. När hamnen byggs om flyttas växten till andra delar av Östermalm.
Det växer en blomma så ovanlig i Södra Värtahamnen att staden kommer att gräva upp exemplar, flytta den till andra delar av Östermalm och sedan flytta tillbaka växterna om många år.

Det är mycket att tänka på när man exploaterar ett område med nya hus. Fråga bara miljöförvaltningen.

I Södra Värtahamnen ska 1 700 bostäder byggas. Men på platsen finns också den utrotningshotade spetsfingerörten.

Eftersom området kommer att förändras så mycket är det stor risk att arten dör ut på platsen. Därför har staden ansökt och fått tillåtelse från länsstyrelsen att få gräva upp exemplar av arten och flytta den till Bergianska trädgården och till Beckholmen där den kommer att leva tills att Södra Värtahamnen är ombyggd. Då ska blomman flyttas tillbaka till hamnen och förhoppningsvis frodas i sina gamla kvarter.

När arten ska flyttas tillbaka måste man dock söka om ett nytt tillstånd att bryta mot artskyddsförordningen.

Men när återplanteringen sker är oklart, men första inflyttning i Södra Värtahamnen blir tidigast 2021.