Blomsterfonden säger upp avtal

DANDERYD Ideella Blomsterfonden säger upp sitt avtal med Danderyds kommun om att utföra hemtjänst i kommunen. Blomsterfonden anser inte att det går att hålla en god kvalitet eftersom kommunen betalar för låg ersättning.

– Det smärtar oss att vi tvingas säga upp det här samarbetet, säger Ulf Thörnevik, Blomsterfondens VD.

Beslutet berör cirka 230 hemtjänstkunder och 40 medarbetare.