Bly dödade Djurgårdssvanar

Djurgården Sedan början av februari har 13 döda knölsvanar ­hittats på Djurgården. Blyförgiftning har slagits fast på tre obducerade fåglar.

Fem fåglar skickades in till Statens Veterinärmedicinska ­anstalt (SVA) och tre av dem visade väldigt tydliga förändringar så som förstoppning, diarré och packad mat i mag- och tarmsystemet.

Själva förgiftningen tros kunna bero på att svanarna fått i sig blyhagel från ammunition eller från blysänken från fiskeredskap. En annan orsak kan vara blyrester från gammal färg eller batterier.

Enligt SVA pekar dock inget på att någon medvetet förgiftat fåglarna med bly.