Bly låg bakom svandöd

Stockholm Sedan början av februari har 13 döda knölsvanar hittats i Stockholms vatten – senast i måndags vid Kungsbron. Blyförgiftning har fastslagits hos tre obducerade fåglar. Fem fåglar skickades in till Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA), varav tre visade väldigt tydliga förändringar så som förstoppning, diarré och packad mat i mag- och tarmsystemet.

Orsaken till förgiftningen tros vara att svanarna fått i sig blyhagel från ammunition eller blysänken från fiskeredskap, alternativt blyrester från gammal färg eller batterier.

Enligt SVA pekar dock inget på att någon medvetet förgiftat fåglarna med bly.