BO kräver Huddinge på skadestånd

Huddinge En tidigare elev i en skola i Huddinge kommun har anmält kommunen till Barn- och elevombudet, BO. Under sin tid i årskurs 2–4 utsattes eleven för kränkande behandling av såväl andra elever som av personal på skolan. Andra elever har jagat in honom på toaletten och personal på fritids har bland annat lyft honom byxorna och dragit honom i håret.

BO har granskat fallet och kommit fram till att eleven kränkts och kräver 10 000 kronor i skadestånd från kommunen.