Böcker slängs efter översvämning

Järfälla Hundratals böcker måste slängas på Mälargymnasiet i Järfälla efter att omfattande översvämningar drabbade skolan i början av september.

Källaren på skolan fylldes med meterhögt vatten och ställverket, som försörjer skolan med el, begravdes under vatten. I källaren fanns också ett bibliotek som förser alla gymnasieskolor i Järfälla med böcker. Ett femtontal hyllor med litteratur slängs.

– Det var bara några enstaka lådor som kunde räddas, säger Sirpa Köngäs, intendent på Järfällas gymnasieskolor.

Upplands-Bro ska ha klarat sig utan vattenskador efter de kraftiga skyfallen.