LSS-boende byggs i villastaden

LSS-boende byggs i kvarteret Strandviolen.
LSS-boende byggs i kvarteret Strandviolen.
Ett boende för personer med funktionsnedsättning har börjat byggas i kvarteret Strandviolen vid Glädjevägen i Hässelby.

I kvarteret Strandviolen, vid hörnet Glädjevägen och Mäster Davids gränd, byggs ett boende för personer med funktionsnedsättning. Den beräknade produktionskostnaden är 18 miljoner kronor.

Ska innehålla sex lägenheter

Fastigheten användes tidigare till en förskola som revs 2003. Boendet ska innehålla sex lägenheter, med gemensamma utrymmen. Tomtens storlek är totalt 2.200 m2.

Det är det kommunalägda fastighetsbolaget Micasa, som bygger LSS-boendet på uppdrag av stadsdelsförvaltningen i Hässelby-Vällingby.

Micasa äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter.

Källa: Micasa

Bild: Hans-Owe Dorfh

Fakta

Det här är ett LSS-boende

LSS står för ”lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade”.

Målet med lagen är att personer med funktionshinder skall ha möjlighet att leva som andra. Det innebär bland annat att ha möjlighet att bo som andra – att ha ett eget hem med allt vad det innebär av trygghet och trivsel.

 

Källa: Socialstyrelsen