Boende för ensamkommande öppnar i Danderyd

I den här fastighetens som ägs av Ikano bostad ska HVB-hemmet inrättas om kommunstyrelsen godkänner det.
I den här fastighetens som ägs av Ikano bostad ska HVB-hemmet inrättas om kommunstyrelsen godkänner det.
Danderyd ska öppna sitt första boende för ensamkommande flyktingbarn i en lokal på Sätraängsvägen. Det beslutade fastighetsnämnden på ett möte i torsdags kväll.

Nu har kommunen hittat en lokal på Sätraängsvägen som skulle kunna fungera som HVB-hem. Det är tekniska kontoret som hittat lokalen, och man har rekommenderat fastighetsnämnden om att skriva ett avtal med fastighetens ägare Ikano bostad om att få hyra lokalen.

När den är färdiginredd ska lokalen ha plats för 22 barn. Investeringskostnadens beräknas bli fem miljoner kronor, varav Migrationsverket ska stå för strax över hälften.

Unders torsdagskvällen beslutade fastighetsnämnden att gå på tekniska kontorets linje. Därför kan ett uthyrningsavtal med Ikano bostad skrivas inom kort.

– Vi beslutade helt enligt tekniska kontorets förslag, alla var eniga och tyckte att det här var en bra idé, säger Torsten Sjögren.

Avtalet skulle dock gälla under fyra år, ett år längre än vad fastighetsnämnden själva har rätt att teckna avtal. Därför behövs kommunstyrelsens godkännande.

– Vi har justerat ärendet omedelbart, så det kommer att vara klart för kommunstyrelsen att titta på vid nästa sammanträde, säger Torsten Sjögren.

Fakta

HVB-hem

Vuxna asylsökande är Migrationsverkets ansvar, men ensamkommande barn ska kommunerna ta hand om. Det är socialnämnden som beslutar hur barnen ska bo, det kan vara hos ett familjehem, hos släktingar eller på ett HVB-hem, det vill säga Hem för vård eller boende.