Boende för flyktingbarn kan stoppas efter hotelser

500-700 personer uppskattas ha kommit till informationskvällen på Vendelsömalmsskolan under torsdagskvällen. Både väktare och poliser tvingades åka ut och hålla ordning på platsen. Bilden är tagen utanför entrén, när folk köade för att få komma in. Två möten fick hållas efter varandra för att alla skulle få information.
500-700 personer uppskattas ha kommit till informationskvällen på Vendelsömalmsskolan under torsdagskvällen. Både väktare och poliser tvingades åka ut och hålla ordning på platsen. Bilden är tagen utanför entrén, när folk köade för att få komma in. Två möten fick hållas efter varandra för att alla skulle få information.
Haninge kommun ser ut att backa från planerna på boendet för ensamkommande flyktingbarn intill Vendelsömalmsskolan. Under torsdagskvällens informationsmöte hotade flera personer att riva boendet direkt.

– Jag vill inte ge något besked nu, men är det en sådan här extremt fientlig miljö så måste man verkligen ta en funderare, säger Petri Salonen (C).

Mellan 500 och 700 personer kom till Vendelsömalmsskolan under torsdagskvällens informationsmöte. Stämningen var stundtals mycket hätsk.

Ett 20-tal poliser var på plats när informationskvällen avslutades. Detta sedan ett gäng män hade forcerat sig in i lokalen och en väktare vid lokalen bedömt situationen som osäker.

Långt ifrån alla som kom hade informerats om mötet, men nyheten hade spridit sig på sociala medier. Flera menade också att de bodde i närheten utan att ha informerats.

Petri Salonen, socialnämndens ordförande, medger att man kunde ha informerat bättre, men poängterar att man har tryck på sig att snabbt få fram paviljongerna.

– Jag uppfattar det som att det finns en väldigt stor polarisering. Jag tror detta kommer efter mediebilden från Köln, Kungsträdgården, badhusen och mordet på boendet i södra Sverige, säger han till Mitt i Haninge.

Under kvällen sa flera personer att de kommer att riva boendet så fort det kommer upp. Dessa hot gör att kommunen nu överväger att helt backa från att placera det vid skolan.

En socionom på kommunen sa på mötet att man ska fundera väldigt noga om man verkligen ska placera boendet i den hetsiga miljö som tycks råda.

– Jag har absolut inte tappat hoppet om ett boende här. Det finns sedan ett år tillbaka ett boende med tio ensamkommande vid en annan skola utan några incidenter alls har inträffat. Men det var en oerhört fientlig miljö på torsdagens möte, och denna miljö är inte bra för något barn eller ungdom, säger Petri Salonen.

Göran Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande, känner att den politiska majoriteten inte fick en chans att förklara hur de jobbar med HVB-hem.

– Det var en del av publiken, de mest högljudda, som tog alldeles för mycket utrymme. Man gav uttryck för en bild av att de som bor på HVB-hem är kriminella och våldtar, att de egentligen inte borde finnas i närheten av bebyggelse över huvud taget. Alla i publiken kom inte till tals, säger han.

Både M och SD hade vid måndagens kommunstyrelsemöte reserverat sig mot beslutet till att uppföra flyktingboendet. Nu lutar det åt att kommunen självmant överger hela idén, och i stället inriktar sig på en alternativ plats.

– En del av dem på mötet var nog inte särskilt berörda, utan var mer motståndare till all byggnation som underlättar för ensamkommande barn och flyktingar, säger Göran Svensson.

Boendet, som oavsett plats ska uppföras i sommar, blir det största för ensamkommande barn och unga som kommunen tagit i bruk i egen regi. Under det närmaste året planerar Haninge att uppföra ytterligare tre likadana byggnader på andra platser i kommunen.

Kennerth Valtersson, SD:s gruppledare i Haninge, var en av flera lokala SD-politiker som delade ut flygblad mot boendet i samband med mötet.

– Detta är den mest olämpliga platsen i hela kommunen för ett boende för ensamkommande. Det är bara att titta på incidenterna några månader tillbaka, och titta på hur många som är kopplade till skolor. Det finns ingen som kan garantera säkerheten här, säger han.

Han tycker också att mötet var alltför hätskt, men menar att han har förståelse för det.

– Man måste väl respektera de boendes och föräldrarnas åsikter. De uppfattar sig överkörda, det finns absolut ingen acceptans för det här boendet. Sedan tycker inte jag att man ska skrika eller be någon hålla käften. Men jag tycker inte att kommunen ska sätta sig i en sits som betyder att hela Haninges poliskår måste komma ut till mötet.

Det framfördes under kvällen hot från personer om att hela byggnaden ska rivas, om den uppförs. SD- och M-politiker har starkt kritiserat boendet. Tycker du att SD och M var med och bidrog till den hätska stämningen?

– Det tycker jag absolut inte. Vi inom SD delade ut de 100 flygblad vi hade, det var det vi gjorde, inget annat.

Allt talar nu för att kommunen överger planerna för boendet intill Vendelsömalmsskolan, och tittar på andra platser. Brandbergen, Tungelsta och södra Handen är aktuellt.

– Vi kommer inte att vika för hot. Vi är inställda på att det kan behövas bevakning och skydd runt hbv-hemmen. Men vi får väl fundera på i vilken ordning vi ska bygga de här hemmen, säger Göran Svenssson (S).

Fakta

Planen: fyra nya boenden på ett år

Inom det närmaste året behöver kommunen få upp fyra boenden med drygt 30 platser vardera.

Det finns en reservplats för boendet intill Vendelsömalmsskolan i skogsområdet i södra Handen, men kommunen tycker inte att placeringen, långt från bebyggelse, är optimal. I stället ser det ut som att kommunen nu prioriterar uppförandet av boenden i Brandbergen och Tungelsta.

Det fjärde boendet är tänkt att uppföras i Västerhaninge eller på en annan adress i Tungelsta.

Till 2016 har kommunens fördelningstal avseende asylplatser för ensamkommande flyktingbarn höjts från 35 till 278. Men eftersom Haninge tog emot 211 barn under 2015, betydligt fler än överenskommet, får man göra en tillgodoräkning. I praktiken blir det bara en utökning till 130 platser.

Källa: Haninge kommun