Boende för flyktingbarn öppnas i gammal vårdcentral

Receptionen för gamla vårdcentralen har stått tom i ungefär fem år. Firouzeh Kamali är verksamhetschef för demensboendet i samma korridor och hon hoppas att flyktingboendet kan bidra till lite mer liv i huset.
Receptionen för gamla vårdcentralen har stått tom i ungefär fem år. Firouzeh Kamali är verksamhetschef för demensboendet i samma korridor och hon hoppas att flyktingboendet kan bidra till lite mer liv i huset.
Den gamla vårdcentralens korridorer gapar tomma.
Den gamla vårdcentralens korridorer gapar tomma.
Wakil Rahimi har kiosken och caféet i Hässelgården och han tycker att det är bra att lokalerna inte längre ska stå tomma.
Wakil Rahimi har kiosken och caféet i Hässelgården och han tycker att det är bra att lokalerna inte längre ska stå tomma.
Staden måste snabbt ordna boenden för fler ensamkommande flyktingbarn och letar nu efter 800 nya platser.

Ett av de första nya boendena ska öppnas i den nedlagda vårdcentralen i Hässelby gård.

Socialförvaltningen ska hitta nya 800 platser i boenden i kommunal regi för ensamkommande flyktingbarn. Det är 630 fler platser än vad som finns i dag.

Några boenden är redan på gång. Ett av de första kommer att ligga i Hässelby gård. Det är den tomma, nedlagda vårdcentralen i samma hus som inhyser Hässelgårdens äldreboenden som ska göras om till ett boende. Här kommer det att finnas plats för 24-25 barn.

– Det har tagits ett inriktningsbeslut, säger Peter Svensson, ekonomichef på stadens socialförvaltning.

Det är efter att det kommunala bolaget Micasa, som förvaltar vårdboenden, har granskat sina fastigheter som den här lokalen har hittats. En analys har visat att lokalerna kan omvandlas till ett boende med inte allt för stora åtgärder.

De nära 800 kvadratmeter stora lokalerna har stått tomma i ungefär fem år. Innan dess fanns här en vårdcentral med fokus på äldre. Då låg också träffpunkten för seniorer, numera Växthuset i Vällingby, och en restaurang i huset. Vårdcentralen lades ned i samband med att samma aktör öppnade vårdcentralen i Åkermyntan.

Firouzeh Kamali är nu verksamhetschef för demensboendet Kosmo som ligger i huset, men hon var med förr, som sköterska på vårdcentralen. Hon hoppas att flyktingboendet kan bidra med lite mer liv i huset igen.

– Det händer inte så mycket här längre. När vårdcentralen fanns så var det mycket folk på fiket, mer rörelse. Och är ungdomarna lite äldre så kanske de kan börja jobba lite på boendena, vi behöver folk, säger Kamali.

Gunn Melin, som för Röda korsets räkning kommer till boendena för att hålla de äldre sällskap, håller med.

– I en del av huset har det ju blivit studentlägenheter, och det var ju många av de äldre lite oroliga för först. Men nu sitter ungdomarna här i kaféet och pratar med de gamla ibland, säger Gunn, som hoppas att flyktingboendet får samma effekt.

Förra året tog Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning emot rekordmånga ensamkommande flyktingbarn, 245 barn. Trycket blev så högt på individ- och familjeomsorgen (IFO) i Hässelby-Vällingby att flera i personalen larmade genom att skriva en lex-Sarah-anmälan. I den beskrev personalen en ohållbar situation – de hann inte med sitt jobb, vilket riskerade både deras egna och flyktingbarnens välmående.

Sedan dess har IFO ordnat fler socialsekreterare, bland annat genom att sänka kraven något för vissa rekryteringar.

– Det är ett fortsatt stort antal ärenden men det anvisas just nu färre ensamkommande till oss. Dessutom har vi kommit en bra bit på väg med arbetssätt och rutiner i den nya arbetsgruppen. Vi ser en positiv utveckling i gruppen, säger IFO-chefen Eva-Lotta Jonsson.

I år väntas ännu fler ensamkommande flyktingbarn komma till staden. Var de hamnar beror bland annat på var socialförvaltningen öppnar boenden.

– Vi försöker sprida ut det så mycket som det går, men det är svårt att hitta lokaler som är lämpliga, säger Peter Svensson på socialförvaltningen.

Fakta

Fler platser behövs i år

Förra året tog Hässelby-Vällingby emot 245 ensamkommande flyktingbarn.

Totalt behövs 2 720 fler platser under 2016, mer än åtta gånger så många jämför med förra året. Detta beror delvis på att stadsdelarna inte har klarat av att handlägga ärendena lika snabbt som väntat, därför upptar ett barn samma plats en längre tid.

Platserna kan finnas på boenden i kommunal regi, privat regi eller i familjehem. Staden har i dag 171 platser i egen regi.

Källa: Socialförvaltningen/Migrationsverket