Min lokala hjälte

Boende för ungdomar på lidingö får kritik

Lidingö Ett boende för ungdomar på Lidingö har granskats av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Myndigheten drar slutsatsen att verksamheten på boendet i huvudsak fungerar bra, men att de genomförandeplaner som upprättas för varje boende saknar information om uppföljning.

Verksamheten bedrivs också i andra lokaler än de vårdgivaren fått tillstånd för.