Boende för ungdomar på lidingö får kritik

Lidingö Ett boende för ungdomar på Lidingö har granskats av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Myndigheten drar slutsatsen att verksamheten på boendet i huvudsak fungerar bra, men att de genomförandeplaner som upprättas för varje boende saknar information om uppföljning.

Verksamheten bedrivs också i andra lokaler än de vårdgivaren fått tillstånd för.