Boende har brister på flera punkter

JÄRFÄLLA Socialstyrelsen slår på nytt ner på flera brister i ett boende i Järfälla. Bland annat finns fortfarande brister i boendets dokumentation, något Socialstyrelsen tycker är anmärkningsvärt och angeläget att boendet nu åtgärdar.

Socialstyrelsen upptäckte även att brister i journalföring och arbetsanteckningar.

Journalföring och arbetsanteckningar ska enligt reglerna förstöras löpande men i det här fallet fanns handlingar sparade sen 3,5 månader tillbaka.

Boendet har till den 7 januari på sig att redovisa hur bristerna ska rättas till.