Boende: ”Kommer att bli som en kinesisk mur”

Michael Hansen, Charlotta Gyllfors och Lars Avellan framför huset i Kevinge strand.
Michael Hansen, Charlotta Gyllfors och Lars Avellan framför huset i Kevinge strand.
Michael Hansen och Charlotta Gyllfors.
Michael Hansen och Charlotta Gyllfors.
Ballongillustration.
Ballongillustration.
Ett sexvåningshus planeras att byggas vid Kevinge strand. Det får närboende att reagera starkt.
– Enligt Danderyds översiktsplan ska trädgårdsstaden bevaras och nya byggnader ska anpassas till befintlig miljö. Det här huset är raka motsatsen till det, säger Charlotta Gyllfors.

Danderyds kommun förbereder en detaljplansändring då fastighetsbolaget Alm Equity önskar bygga 28 nya lägenheter i sex våningar vid Kevinge strand, granne med Stockholms Golfklubb.

Huset ska placeras ungefär 70 meter från strandkanten och under samrådsmötet för ett år sedan var det fullt hus. Kommunen fick därefter in 78 yttranden mot huset.

– Jag gick igenom alla yttranden och inte en enda var positiv till det här huset. Det är märkligt att de folkvalda inte tar hänsyn till väljarnas åsikter, säger Michael Hansen som bor i området.

Sexvåningshuset ska bli 19 meter högt och Michael Hansen använde sig av ballonger i ett försök att illustrera det framtida husets höjd och storlek då det ska bli över 50 meter långt.

Huset kan bli lägre

Charlotta Gyllfors bor precis intill den nya byggnaden och har varit i kontakt med ansvarig planarkitekt och fått en indikation på att det förbereds ett nytt förslag om fem våningar i stället för sex våningar.

– Det befintliga huset är redan idag det högsta i området med sina 3,5 våningar, men det fungerar bra i området då det harmoniserar väl med Golfklubben och området i stort. Även om fem våningar är en förbättring så kommer det att upplevas som ett höghus i området. Det rimmar också illa med att nästan alla politiska partier anser att man i känslig miljö, som på den tidigare bensinmacksstationen vid Djursholms torg, kan bygga högst tre till fyra våningar, säger hon.

Eneby torg stoppat

För ett par veckor sedan gick kommunens planer med att bygga högt och stort vid Eneby torg i stöpet efter bland annat stormiga samrådsmöten. Efter påtryckningar från närboende minskade kommunen planbeskrivningen vilket till slut resulterade i att fastighetsägarna istället drog sig ur. Det rapporterade Danderyds nyheter om.

Med det i åtanke känner Charlotta Gyllfors förhoppning om att även planerna kring Kevinge strand kan ändras. Hon har precis startat en Facebookgrupp ”Bromsa kolossen på Kevinge strand” som uppmanar till att bevara kulturmiljön vid Kevinge strand. Hon anser att byggnaden kraftigt avviker från golfklubben och den kringliggande villabebyggelsen.

– Jag vill gärna att Danderyd utvecklas och förnyas men det måste passa in. Vi protesterade inte när den nya bostadsrättsföreningen byggdes uppe vid Golfvägen. Även om det är en modern arkitektur, så harmoniserar det bättre i höjd och färg med närliggande byggnader, säger hon.

Villastaden på väg bort

Villaägarnas förening i Danderyd är oroade över den förtätning som sker i kommunen. De ser en risk med att kommunen bygger stora hus i flera olika områden och menar att om det blir fler höghus på olika ställen blir det svårare att stoppa exploateringen vilket kommer att förstöra villastaden.

– Det finns inte så många symbolbyggnader i Danderydsdelen av kommunen, men golfhuset är en sådan. Det kommer nu förfulas och tappa sin glans om det skulle få en ful koloss till granne. Alla boende i kommunen borde engagera sig i kommunens förtätningsplaner. Snart har vi inte mycket till villastad kvar, säger Lars Avellan som sitter i styrelsen i villaägarnas förening.