Boende lämnades ensamma

Skarpnäck De boende på en gruppbostad i Skarpnäck lämnades ensamma utan personal i 30 minuter. Orsak: En informationsmiss i samband med skiftbyte.

Flera av de boende blev oroliga av händelsen, som är lex Sarah-anmäld. Enligt anmälan riskerade personalfrånvaron att orsaka ett allvarligt missförhållande.

I en utredning som gjorts med anledning av incidenten finns brister i rutiner och kommunikation bland personalen.