Boende måste engagera sig i Flemingsbergs centrum

Ökad trygghet i Flemingsberg måste vara ett gemensamt projekt. Annars kommer det inte att lyckas.
Ökad trygghet i Flemingsberg måste vara ett gemensamt projekt. Annars kommer det inte att lyckas.
Flemingsbergsborna känner sig otryggare än de flesta andra i Huddinge.

Nu hoppas kommunen på hjälp från de boende.

På torsdagskvällen hölls det första mötet i ett nystartat trygghetsnätverk.

Ett 30-tal personer kom till det första mötet för Flemingsbergs trygghetsnätverk i torsdags kväll. De allra flesta var tjänstemän från kommunen och polisen, men det kom också föreningsrepresentanter och några boende i området.

Trygghetsnätverket ska jobba med att öka trivseln och tryggheten i Flemingsbergs centrum. Kommunens senaste trygghetsmätning visar att en stor del av flemingsbergsborna tycker att det är obehagligt att röra sig i området, de är rädda för vissa kriminella personer och bilar och mopeder som kör på gång- och cykelvägar. Skadegörelse och dålig belysning spär på oron.

Linda Lindblom, som leder det brottsförebyggande arbetet i kommunen, säger att målsättningen är att få de boende att vara med i större utsträckning.

– Vi från kommunen och polisen jobbar redan med de här frågorna, och vi har en stor del av ansvaret, men allmänhetens engagemang är en pusselbit som måste till för att få framgång.

Ett liknande nätverk har länge funnits i Skogås, och förra veckan hölls ett möte där det utvidgades till hela östra Huddinge. I mars planeras starten av ett nätverk i Skogås och i april i centrala Huddinge.

Trygghetsnätverket i Flemingsberg ska träffas några gånger om året, identifiera problem och diskutera vilka aktiviteter som kan hjälpa, som till exempel nattvandringar och förbättringar i den offentliga miljön.

Linda Lindbloms erfarenheter är att trygghetsnätverk kan fungera bra, men att det alltid finns en risk för att det blir ”suck- och bullmöten”.

– Det gäller att komma fram till konkreta aktiviteter och genomföra dem, säger hon.

Nästa möte för Flemingsbergs trygghetsnätverk är i april.

– Då ska vi diskutera vad vi kan göra åt den fysiska offentliga miljön. De som har synpunkter på det tycker jag bör komma.