ANNONS

Boende önskar bullerskydd

ANNONS

NACKA Fastighetsägare vid Sockenvägen har skrivit till kommunen och begärt att bullerplank sätts upp vid deras fastigheter.

Enligt fastighetsägarna har trafiken på Sockenvägen ökat markant de senaste två årtiondena.

Fastighetsägarna vill i ett första steg att kommunen mäter bullret.

Kommunen har ännu inte svarat på önskemålet.