Boende överklagar försäljning av hus i city

Muraren 9 längs med Stationsgatan och med kortsida mot Sturegatan ska säljas av kommunen.
Muraren 9 längs med Stationsgatan och med kortsida mot Sturegatan ska säljas av kommunen.
Atrium Ljungbergs tidigare tänkta skiss för huset längs Stationsgatan, Muraren 9.
Atrium Ljungbergs tidigare tänkta skiss för huset längs Stationsgatan, Muraren 9.
Atrium Ljungbergs tidigare tänkta skiss för Basaren 1 på Landsvägen.
Atrium Ljungbergs tidigare tänkta skiss för Basaren 1 på Landsvägen.
Kommunens beslut om att sälja två fastigheter i centrala Sundbyberg har överklagats. Nu skjuts försäljningen upp till nyår.

I våras beslutade Kommunfullmäktige att sälja fastigheten som heter Muraren 9 på Stationsgatan/Sturegatan. Här ligger bland annat bowlinghallen och ett apotek i botten och ovanpå ligger hyresrätter.

Tänkt köpare är Atrium Ljungberg som vill utveckla de bägge gatorna. Hyresgästerna är dock oroliga för vad det ska bli av dem när den nya ägaren tagit över. De befarar bland annat stora renoveringar och höjda hyror vilket Mitt i Sundbyberg skrev om i våras.

I samma veva beslutade sig staden även för att sälja en fastighet på andra sidan spåren, Basaren 1, på Landsvägen. Här ligger också affärer och restauranger – bland annat Grand Garbo.

Boende överklagade

Gången för hur det gick till när kommunen fattade beslut om försäljningen av fastigheterna har nu överklagats till Förvaltningsrätten av en av de boende ovanpå Muraren 9. En försäljning kan därför bli aktuell tidigast till årsskiftet enligt information som gått ut till hyresgästerna och lokalägarna. Först vill man ha den juridisk processen klar.

– Överklagan handlar om hur beslutet är fattat, inte själva beslutet ATT sälja. Vi avvaktar därför med att verkställa beslutet, säger Mikael T Eriksson, Kommunstyrelsens ordförande och ordförande i Sundbybergs stadshus AB.

Olika syn på beslutet

Hyresgästen grundar sin överklagan i att hen tycker att Kommunfullmäktiges beslut om försäljningen inte gått rätt till enligt kommunallagen. Han menar även att ingen oberoende värdering har gjorts av fastigheterna för att sätta ett pris på dem, och att det inte funnits möjlighet för andra bolag än Atrium Ljungberg att lägga bud.

Kommunen å sin sida menar att allt gått rätt till och yrkar på att överklagan ska avslås. De menar att tre olika mäklare har värderat huset och att allt gått rätt till enligt kommunallagen.

– Vi gör bedömningen att allt har gått till enligt gängse ordning. En majoritet i Kommunfullmäktige tyckte dessutom att beslutet var bra och att Sturegatan och Landsvägen behöver utvecklas, säger Mikael T Eriksson.

Investeringen = 1 miljard

Mikael T Eriksson menar att samma köpare varit aktuell hela tiden och bekräftar även att priset för investeringen av de båda fastigheterna är en miljard kronor.

– Det är värdet på den sammanlagda investeringen, och köpeskillingen är en del av det, förklarar han.

Exakt vad själva fastigheterna är värderade till är en affärshemlighet och därmed hemligt, menar Mikael T Eriksson.

Förvaltningsrätten ska nu ta ställning i ärendet, vilket kan ta ett par veckor.

Muraren 9 består av 5102 kvadratmeter lokaler och 3166 kvadratmeter bostäder. Basaren 1 består av 5712 kvadratmeter lokaler och 457 kvadratmeter bostäder, här finns också en byggrätt för en bostadsfastighet på 5-8 våningar.

De båda fastigheterna har nu övergått till Förvaltarens dotterbolag Lokalfastigheter i Sundbyberg AB som ska sälja dem vidare.