Boende protesterar mot luftledningar i Viby

Clara och Oscar Götherström. Familjen bor redan idag nära en 20 meter hög kraftledning.
Clara och Oscar Götherström. Familjen bor redan idag nära en 20 meter hög kraftledning.
Så kan det se ut med en högre luftledning genom Viby enligt protestgruppen. Montagebild.
Så kan det se ut med en högre luftledning genom Viby enligt protestgruppen. Montagebild.
Cecilia Götherström.
Cecilia Götherström.
Cecilia Götherströms hus på Revirvägen ligger bara 60 meter från de 65 meter höga elledningar som enligt ett förslag från Svenska Kraftnät kan komma att dras genom Viby. Och hon är inte glad.

– Det är oroväckande. Jag har två barn som är åtta och tio år gamla. Hur kommer de att påverkas av magnetfälten? Jag tycker vi vet för lite om det, säger Cecilia Götherström som bor i västra Viby.

”Gräv ned istället”

Tillsammans med andra bekymrade Vibybor har Cecilia nu engagerat sig mot de höga 400 Kv-luftledningarna som är tänkta att gå genom Viby och stå klara 2023. De är en del av statliga Svenska Kraftnäts utbyggnad av elnätet mellan Överby och Beckomberga som behövs för att möta Stockholmsområdets allt större behov av el, enligt myndigheten. Svenska Kraftnät utreder flera olika varianter med både mark- och sjökabel och alternativa dragningar genom hela området.

– Det vi vänder oss emot är förslaget med en luftledning över Viby som går in i Järvafältet. Där har flera förskolor utomhusverksamhet idag. Vi tycker att de kan gräva ned ledningarna istället som de gör på andra ställen. Men de tycker väl att det är för dyrt, säger Cecilia Götherström.

Cecilia Götherström.

Samlar underskrifter

Den 3 april arrangerar ett femtontal boende i Viby ett eget möte om kraftledningen. Gruppen har skrivit ett protestupprop mot luftledningsförslaget där både hälsorisker, förfulning och naturvärden tas upp. Men det har i skrivande stund inte lämnats in till Svenska Kraftnät än. Fram till den 21 april kan alla som vill höra av sig med synpunkter till myndigheten.

– Vi tänker samla in namnunderskrifter mot det här. Vibyborna har vaknat och det finns mycket oro kring hälsoaspekterna. Och miljön i norra Järvafältets naturreservat försämras med en kraftledning som är nästan tre gånger så hög som skogen, säger Catharina Lavebratt som också bor i området.

Ser på fler alternativ

Men Svenska Kraftnät betonar att förslaget med luftledningar i Viby bara är ett av flera.  Och att samrådet kring vilken lösning de ska välja precis har börjat.

– Vi har inte valt sträckning än och det här är bara första omgången i en lång demokratisk samrådsprocess. Vi kommer att lyssna på olika intressen i omgivningen, säger Nadja Wrigfeldt, kommunikatör på Svenska Kraftnät.