Trots brist står boenden för nyanlända oanvända

Modulhus står tomma i Haninge
Villavagnarna kostade 2 050 000 kronor att sätta upp, och ytterligare 2 100 000 kronor för inkoppling av el, vatten och avlopp.
Bostadsbehovet för nyanlända är stort, och kommunen planerar flera nybyggen runtom i Haninge.
Men samtidigt säger de att nyanlända flyttade ut från villavagnarna på Dalarövägen i våras för att de hittade andra boenden.
Vagnarna blev då tomma, vandaliserade – och måste nu renoveras.

Tidigare har nyanlända bott i de sju villavagnarna på Dalarövägen.

Men när Mitt i gjorde ett besök i mitten av juli stod vagnarna helt tomma, både på människor och möbler. En del var igenbommade med hänglås, men flera stod helt öppna och var i dåligt skick invändigt.

Nu bekräftar kommunen att villavagnarna som använts sedan januari 2016, stått helt tomma sedan i våras.

– Samtliga vagnar är i dagsläget obebodda, tömda på alla inventarier, säger Mikael Stadin-Steffen, tillförordnad lokalförsörjningschef i Haninge kommun.

”Nästan alla hittade egna bostäder och flyttade ut”

De allra sista flyttade ut i april – men av egen fri vilja, enligt kommunen.

– Nästan alla som bodde i vagnarna i våras hittade egna bostäder och flyttade ut. Och som jag nämnde tidigare behöver vagnarna renoveras för att kunna användas i höst, säger Mikael Stadin-Steffen.

Vagnarna blev nämligen vandaliserade efter att ha lämnats tomma.

– Lokalförsörjningen har dialog med socialförvaltningen kring inflyttning i villavagnarna efter viss renovering, bland annat på grund av skadegörelse, säger Mikael Stadin-Steffen, 

Villavagnar Haninge Dalarövägen 12 juli

När Mitt i besökte villavagnarna stod flera av helt öppna, tomma, och i dåligt invändigt skick. Foto: Mitt i

Man plockade då ut inredning från huset.

– Att vagnarna har tömts på inventarier är på grund av att vi haft en del obehöriga personer i området, säger Mikael Stadin-Steffen.

Renoveringen väntas vara klar tidig höst 2019, då nya boende kan flytta in.

Samtidigt säger kommunen att de nyanländas bostadsbehov i kommunen är stort, och planerar flera nybyggen.

– Det planeras bostäder för nyanlända samt ungdomar på Blockstensvägen/Lerstensvägen i Jordbro samt vid Lisebergsvägen i Vendelsö. De sju villavagnarna finns med i planeringen, säger Mikael Stadin-Steffen.

Nyanlända och ungdomar väntas kunna flytta in i villavagnarna tidigt i höst. Foto: Mitt i

Nyanlända och ungdomar väntas kunna flytta in i villavagnarna tidigt i höst. Foto: Mitt i

Oklart vad renoveringen kommer kosta

Att köpa in villavagnarna kostade 2 050 000 kronor, och inkoppling av el, vatten och avlopp ungefär 2 100 000 kronor.

Men sedan de stått tomma har de varit utan driftkostnader. Och exakt hur mycket renoveringen som pågår just nu kostar är oklart.

– Jag har i dagsläget inga siffror för vad renoveringen av vagnarna kan tänkas kosta men det är inga större dyrbara skador på vagnarna, säger Mikael Stadin-Steffen.

Artikeln har uppdaterats med kommunens förklaring till att de boende flyttade ut.