Boendeparkering och p-avgifter kan införas redan nästa år

I den nya parkeringsplanen, som presenteras för trafiknämnden den 10 december, föreslås att boendeparkering och p-avgifter införs i stora delar av Bromma söder om Drottningholmsvägen inom några år. I Traneberg kan nya parkeringsregler införas redan hösten 2016.

Förslaget till ny parkeringsplan och ny parkeringsstrategi presenterades under en presskonferens idag, måndag. I förslaget föreslås att boendeparkering och p-avgifter införs i närförorten. Första steget är Traneberg, Årsta och Hammarbyhöjden.

– Närförorten blir mer stadslik och vi måste göra något åt att reglera detta, sa trafikborggarrådet Daniel Helldén.

Om trafiknämnden antar de nya parkeringsplanen kan omskyltningen i Traneberg starta redan hösten 2016.

I nästa fas, 2017-2018, ingår delarna av Bromma som ligger söder om Brommaplan – bland annat Ulvsunda, Alvik, Äppelviken, Höglandet, Olovslund, Abrahamsberg och Stora Mossen.

– Många i närförort tycker det är problematiskt med parkeringssituationen, sa Daniel Helldén under presskonferensen.

Avgiften i Traneberg föreslås bli 500 kronor i månaden för boendeparkering och en parkeringsavgift på 10 kronor i timmen på vardagar mellan 7-19 och 11-17 på lördagar. Boendeparkeringen i övriga delar söder om Brommaplan föreslås bli 300 kronor i månaden och 5 kronor i timmen på vardagar klockan 7-19. Resterande delar av Bromma föreslås också få både boendeparkering och avgifter på vardagar, men detta ligger längre fram i tiden.

– När staden växer med mer bostäder blir det fler bilar. Det är ofrånkomligt, men något vi måste hantera för att kunna leva tillsammans, sa Daniel Helldén under presskonferensen.

Trafiknämnden fattar beslut om den nya parkeringsplanen den 10 december. Sedan ska den ut på remiss till över hundra instanser. När alla synpunkter så småningom har sammanställts kan ett färdigt förslag vara klart i april och beslut kan tas av kommunfullmäktige i juni.