Bogesund – den perfekta vildsvinsbiotopen

vildsvin
Vildsvinen stortrivs på Bogesundslandet.
Vildsvinsstammen på Bogesundslandet är ganska kontrollerad enligt Henrik Lokind, ordförande för Bogesunds Jaktgård.
– Det är inte så att vi låter bli att fälla ett vildsvin när vi ser ett, säger han.

Två jaktlag delar på jakträtten i Bogesundslandets naturreservat. Ett av jaktlagen är Bogesunds Jaktgård som arrenderar 2400 hektar mark av markägaren Statens Fastighetsverk.

Bogesundslandet är den optimala vildsvinsbiotopen enligt Henrik Lokind, ordförande för Bogesunds Jaktgård.

– Så länge det finns vildsvin i den svenska faunan, så kommer de att finnas på Bogesund, säger han.

Här finns vatten, närhet till våtmark, vassar, granplanteringar, ungskog, gamla insprängda vallar och framförallt – massor av ek. Lägg där till att området är avgränsat av E18 i väster och 276:an i norr.

Ganska kontrollerad stam

– De kan ju simma, men då måste de ta sig genom centrala Åkersberga, säger Henrik Lokind.

Hur många vildsvin som finns i området är omöjligt att veta.

VIldsvinsjakt. Bogesund. Hund. Bogesunds jaktgård.

Hunden Tikka på vildsvinsjakt.     Foto: Robin Morgan

– Men stammen är ganska kontrollerad. Problemet är att vildsvinen söker sin föda under markytan, säger Henrik Lokind.

I fjol fälldes 60 vildsvin på södra Bogesund, där Bogesunds Jaktgård jagar. Lika många sköts året dessförinnan. Med det ligger man högt i avskjutningsstatistiken, cirka 28 fällda vildsvin per 1000 hektar, jämfört med resten av Sverige.

Men jordbrukarna upplever att vildsvinsproblemet har blivit värre?

–Vårt intresse ska inte gå före någon annans. Det är inte så att vi låter bli att fälla ett vildsvin när vi ser det. Samtidigt måste viltförvaltning bedrivas på ett säkert sätt som är långsiktigt och etiskt försvarbart. Det finns faktiskt ett riksdagsbeslut på att vi ska ha vildsvin i den svenska faunan, säger Henrik Lokind.

Samverkan med markägare, jordbrukare och allmänhet är en förutsättning för att man ska kunna ha vildsvin i skogen, menar han. Jägarna patrullerar skadekänsliga områden i förebyggande syfte, eller när vildsvin synts till. Man har även satt upp elstängsel runt utsatta jordbruksmarker.

Läs mer: Jättejakt på Bogesunds vildsvin föreslås

Fakta

Bogesunds Jaktgård vill locka kvinnliga jägare

  • Bogesunds jaktgård vid Röskär arrangerar främst jakt på vildsvin, rådjur, räv och hare.
  • Hit välkomnas framförallt grupper som saknar egen mark att jaga på och är underrepresenterade i jägarkåren; kvinnor, ungdomar, personer med mångkulturell bakgrund och personer med funktionsnedsättning.
  • Vid jaktgården bedrivs även viltvård, jaktutbildningar och träning av jakthundar.
  • Jaktgården drivs av ideella krafter med ett visst ekonomiskt stöd av Jägarförbundet.

Källa: Bogesunds Jaktgård