Bogesund reservat ”på riktigt”

VAXHOLM Regeringen har beslutat att avslå överklagandena om naturreservatet Bogesundslandet. Därmed är Bogesundslandet officiellt naturreservat, enligt beslutet från 2013, med vissa tillägg i reservatsföreskrifterna.

Överklagandena handlade bland annat om att tillåta terrängcykling och hur reservatsbeslutet skulle påverka arrenden.