Bokbuss ersätter Akalla bibliotek

Ett sista lån? Stefan Sigfried är en av flera upprörda Akallabor som kämpar för sitt bibliotek.
Ett sista lån? Stefan Sigfried är en av flera upprörda Akallabor som kämpar för sitt bibliotek.
Beslutet att lägga ner Akalla bibliotek har upprört de boende i området. Även stadsdelens politiker vill rädda biblioteket.

Trots det påbörjas avvecklingen i augusti.

På torsdag är Akalla bibliotek öppet för sista gången innan det stänger sju veckor över sommaren. Senare på kvällen väntas kulturnämnden fatta beslutet att påbörja avvecklingen av verksamheten så snart sommarlovet är över i vecka 33.

Beslutet att lägga ner biblioteket och flytta verksamhet till Kista och Husby, togs redan i mars när ”Strukturplanen för Stockholms stadsbibliotek” klubbades. I och med kulturnämndens möte på torsdag konkretiseras planerna. Kulturförvaltningen har fått många reaktioner från engagerade medborgare. Även stadsdelsnämndens politiker är mot en nedläggning.

Ordförande Bo Sundin (M) tycker att biblioteket fyller en viktig funktion för alla Akallabor, och ska försöka påverka sina allianskolleger i kulturnämnden att ­ändra inställning i sista stund.

Vice ordförande Mia Päärni (S) säger att det är ett omodernt resonemang att centralisera biblioteksverksamheten till några stora handelskluster eller citykärnor.

– Det lokala biblioteket behövs mer än någonsin och ska ha generösa öppettider, säger hon.

Kulturförvaltningens nya förslag är att erbjuda en mobil biblioteksservice till Akallaborna. Medborgarna kräver fysisk biblioteksnärvaro i Akalla, och ett svar på det blir att lägga om rutten och göra Akalla till ett prioriterat område för Barnens bokbuss. För äldre, som kan ha svårt att förflytta sig till närliggande bibliotek, diskuteras liknande lösningar.

Att det har varit problem med lokalerna, med fuktskador som tvingat biblioteket att stänga vid två tillfällen, har påskyndat processen. Men Inga Lundén, chef för Stockholms stadsbibliotek, hoppas nå fler Akallabor och poängterar att det inte handlar om en nedskärning för verksamheten i Kistaområdet.

– Många har sagt att de kan tänka sig att åka till Husby, men att det måste vara värt att åka dit. Och för att nå dem som inte använder oss i dag, behöver vi fri­göra resurser och vara rörliga utanför bibliotekets väggar, säger Inga Lundén.

För Akalla- och Stenhagsskolans elever och lärare får nedläggningen inga större konsekvenser.

– Vi har skolbibliotek som hjälper oss mycket. Men jag tycker det är synd att man inte bygger in ett folkbibliotek i samband med att man bygger vår nya skola. Samtidigt är det inte så långt mellan Akalla och Husby, om man ska se krasst på det. Det är längre mellan bibblorna på Söder, säger rektor Wolfgang Johansson.

Men Akallabon Stefan Sigfried menar att det resonemanget inte håller.

– Då kan man lägga ner butikerna också. Varför ha lokala butiker här? Det är självklart mycket lättare att gå om det ligger nära, och naturligtvis är det en nedskärning för oss i Akalla om biblioteket lägger ner. Och en bokbuss är inte alls samma sak, det är en nödlösning som man kan ha på landet. Men här bor ju tusentals. Man borde satsa mer på biblioteket i stället för att ta bort det. Man har redan skurit ner till att ha öppet tre dagar i veckan, men här finns ett enormt behov, säger Stefan Sigfried.

– Ett bibliotek är som hjärtat i ett samhälle. Ta bort det så försvinner inte bara viktig service utan mycket av idén om vad ett samhälle är, vad vi är tillsammans.

Och just vikten av biblioteket som mötesplats, och inte bara en plats för att låna böcker, är något som flera betonar. Elisabeth Lilja, docent i sociologi vid Stockholms universitet, sa i mars angående nedläggningen av Akalla bibliotek att det krävs attraktiva mötesplatser och god service i alla stadsdelar, ”annars utarmas de platserna.”

Fakta

För få besökare

”Stockholms stadsbibliotek ska vara angelägna, tillgängliga och effektiva”, fastslog kommun­fullmäktige i februari.

Akalla bibliotek har enligt utredarna haft för få besökare och utlån, och verksamheten flyttas därför över till Kista och Husbys bibliotek.

Bibliotekets lokaler är uppsagda från den 30 september 2012, men det kan förlängas till nyår.