Bokföringen sköttes illa

TENSTA En företagare från Tensta har dömts till villkorlig dom och 80 dagsböter för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. Företagaren har enligt domen inte skött bokföringen som lagen kräver.

Domstolen ansåg att företagarens brott mer orsakades av oförmåga än att han haft som syfte att undanhålla staten skatt. Därför nöjde sig tingsrätten med villkorlig dom.