Bokinkastet stängt på vardagarna

Tyresö Huvudbibliotekets bokinkast i Tyresö centrum är numera stängt på vardagarna och kommer att bara hållas öppet på söndagar.

Anledningen är att böcker och andra medier förstörs eller slits i onödan. Inkastet innebär också en brandrisk och det har förekommit sabotage av både böcker och bokinkast.

Generellt är det få böcker som lämnats in i bokinkastet på vardagarna, skriver Tyresö kommun på sin webbsida.