Bolaget vägrade riva felaktig p-bot

Skylten om förhyrda platser syftar på raden bakom och inte platsen där Andreas Eleftheriadis parkerat.
Skylten om förhyrda platser syftar på raden bakom och inte platsen där Andreas Eleftheriadis parkerat.
Andreas Eleftheriadis fick en parkeringsbot i garaget i Tensta cent­rum trots att han parkerat helt rätt.

Inte förrän Lokaltidningen Mitt i engagerade sig i fallet vek parkeringsbolaget ner sig.

Andreas Eleftheriadis trodde först att det skulle vara ett enkelt problem att lösa. Han fick en felaktig parkeringsbot i garaget vid Tensta centrum och med hjälp av en vän skrev han ett utförligt brev till parkeringsbolaget där han förklarade felet.

– Men de svarade inte ens på det jag skrev.

Bakgrunden är att garaget vid Tensta centrum nyligen har fått en rejäl uppfräschning. Väggarna har målats vita och nya skyltar har satts upp med parkeringsregler. Högst upp till höger i huset finns en rad förhyrda platser. I övrigt har huset två timmars fri parkering.

Andreas parkerade precis till höger om infarten till det förhyrda området. En skylt markerar infarten, men kan lätt misstolkas som att den gäller även där han ställde sig. En bit till höger finns dock en tydlig skylt om fri parkering, med pilar både åt höger och vänster.

Andreas förstår hur en ny parkeringsvakt kunde göra misstaget. Däremot inte svaret från bolaget Hojab parkeringsservice som driver in parkeringsböter i p-huset.

Utan att ens nämna hans argument, eller följa med honom till platsen för att titta själva, avfärdade bolaget brevet och slog fast att pengarna skulle betalas inom tio dagar, något han gjorde för att inte riskera en betalningsanmärkning.

– Man känner sig så liten. De hotar med att om du inte betalar så skickar de det till Kronofogden. Man blir skrämd.

En snabb sökning på internet visar också att Andreas är långt ifrån ensam om sin situation. Flera andra berättar om hur de upplever sig ha fått orättvisa böter och sedan en standardiserad respons när de bestridit avgiften.

Hojab, som är aktivt i hela Sverige, har också kritiserats av den kommunala myndigheten Konsument Göteborg för att bryta mot god inkassosed då de hotat med domstol utan att sedan vara beredd att gå dit när den bötfällda inte gett sig.

När Lokaltidningen Mitt i börjar gräva i ärendet, tre veckor efter att Andreas fått böteslappen och efter att bolaget i sitt andra brev till honom menar att ”ärendet är avslutat”, ändras plötsligt inställningen helt.

– Vi har börjat göra en utredning i ärendet och det ser ut som om han har parkerat helt rätt. Vi har beordrat att återbetala boten, säger pressansvariga Mats Ihd andra gången tidningen når honom över telefon.

Hur kommer det sig att ni först avfärdade Andreas långa brev?

– Jag kan tänka mig att de inte helt förstått vad man exakt menade med den nya skylten. Vakten har tydligen gjort ett misstag.

Vad rekommenderar du andra i samma sits?

– Förklara situationen så tydligt som möjligt. Lyckas man inte med det ska man bestrida. Känner man sig tvingad att betala ska man betala under protest och samtidigt bestrida.

I media har det förekommit uppgifter om att ni hotat med domstol och sedan inte varit ­beredda att gå dit när det kommer till kritan?

– Jag har inte upplevt att vi använder hot om det inte finns skäl. Upptäcker vi under processen att bevisläget inte är bra går vi inte ­vidare.

Juan Colarte är konsumentjurist i Rinkeby-Kista och hanterar ofta ärenden gällande personer som är missnöjda med sina parkeringsböter. Enligt honom ska man inte betala felaktiga böter utan i stället bestrida dem skriftligt.

– Man ska inte betala dem, Då bidrar man till att det fortsätter. Det kan vara så att de bluffar. Då gäller det att syna deras bluff, ­säger han.

Fakta

Så säger lagen

3 §: Kontrollavgift får tas ut endast om parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen. Skyltningen skall utföras med vägmärken.

10 §: Om det med hänsyn till omständigheterna i samband med den olovliga parkeringen skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgift, får avgiften inte tas ut.

Källa: Lag om kontrollavgift vid olovlig parkering