Böljande franska fönster vid Nya Solnavägen

Vackra fönstervalv i vyn söderut på Solnavägen.
Vackra fönstervalv i vyn söderut på Solnavägen.
Hus i olika färger och böljande franska fönster i bottenplan.
Hus i olika färger och böljande franska fönster i bottenplan.
Plankartan visar avlånga hus ut mot Solnavägen och högre punkthus bakom.
Plankartan visar avlånga hus ut mot Solnavägen och högre punkthus bakom.
Bienvenue! Spana in nya franska Solna som har böljande former och går i regnbågens färger.

De nya husen som planeras är tänkta att ligga precis intill Solnavägen, nedanför 70-talslamellerna uppe på Fogdevreten. Här vill Solna att det byggs 250 nya lägenheter med lokaler och butiker i gatuplan, samt en eventuell förskola.

Det är sedan tidigare bestämt att en femtedel av de nya lägenheterna ska bestå av 4 rum eller fler för att locka barnfamiljer att stanna kvar i staden.

Förutom att bygga bostäder vill man även göra något åt gaturummets gestaltning. Den idag mörka, överblivna och slyiga tomten ska med ny bebyggelse få en mer stadsmässig framtoning. Med lokaler och butiker i bottenplan ska den idag rätt sömniga delen av Solnavägen få mer liv.

Lokalerna sticker redan ut på skisserna. Samtliga får en högre takhöjd än vanligt och fönstren blir av fransk typ – stora med vackra valv.

Färgglada hus på Solnavägen med böljande franska fönster i gatuplan.

Husen närmast Solnavägen dels upp i tre och får individuella färgskalor. Fasaderna går i bland annat vinrött, antikgrönt och ockra. Husen får även olika nyanser av ljusa och mörka färger för att skapa rytm och individualitet.

Bakom huslängan närmast vägen byggs tre punkthus, vilka ställs på diagonalen mot de andra husen.

Till husen anläggs även 185 parkeringsplatser i garage under gårdarna på sidan som vätter mot Fogdevreten.

Ärendet ska upp i byggnadsnämnden idag onsdag och väntas gå ut på samråd under hösten.