Bollmora torg ska blomstra

Bostäder, kulturhus och affärer. Det ska byggas i centrum.

Forellskolan rivs – men biografen blir kvar.

Bollmora torg är gammalt och slitet. Och där finns ytor som inte används. Nu finns planer på att utveckla ytan vid Forellskolan.

– Det ska bli ett centrum som är levande och som kan gynna både boende och besökare, säger Sara Kopparberg, plan- och bygglovschef på Tyresö kommun.

Centrum ska bli tätare med bostäder om cirka 700 lägenheter och nya gator.

– Det finns ett behov av fler lägenheter. Och genom att bygga tätt minskar vi bilberoendet.

I planerna ingår också att Forellskolan rivs – något som Lokaltidningen Mitt i tidigare skrivit om. Och trots att Forellskolan och biografen Forellen är ihopbyggda så ska biografen behållas.

– Vi hoppas att den kan bli en stomme vid det här torget, med ett kulturcentrum intill med bibliotek och konsthall, säger Sara Kopparberg.

Ordförande för Bio Forellen, Eila Andersson, är försiktigt positiv till planerna.

– Än så länge ser det ljust ut, men vi är oroliga att det kan komma nya politiker som tycker något annat. Vi får hela tiden kämpa för vår överlevnad.

Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande, bekräftar att biografen blir kvar.

– Den är en del av serviceutbudet. Och hela planen betyder fantastiskt mycket för kommunen – vi fortsätter att växa, vi får fler butiker och fler invånare.

Vad gäller bostäderna är ambitionen att det bli både hyres- och bostadsrätter.

– Vi ser gärna att det byggs hyresrätter, och nu finns det ju också ­byggherrar som är intresserad av det.

Anita Mattsson (S), oppositionsråd i kommunen, är glad över att bion behålls i de nya planerna men kritisk till rivningsplanerna av Forellskolan.

– Vi har inte sett något underlag som visar att den inte behövs – det vill vi se först.

Fakta

Nya planer

Kommunens mål är att redan i år påbörja förändringarna i centrum.

En ny detaljplan för området ska också tas fram.

När Forellskolan kommer att rivas är fortfarande inte beslutat.

Källa: Tyresö kommun