Bollmoravallen öppen i sommar

Bollmora Bollmoravallen kommer att ha öppet under juli månad. Förra året beviljade kommunen pengar till Tyresö FF så att dessa kunde ha personal och sysselsättning för unga i åldern 11 år och uppåt. Nu har kommunen beslutat att stödja samma slags verksamhet i år igen. Idrottsplanen kommer att vara öppen mellan klockan 11 och 18 under vardagar i juli.

Då finns möjlighet att spela fotboll, brännboll, och dessutom ska två unga män leda olika sysselsättningar.