Bönder ska ge torget mer liv

En bondemarknad på Moa Martinssons torg?

Det kan bli verklighet om den blivande Hornsbergsbon Anders Lindroth får som han vill.

Och grönt i stan är en trend som växer.

– Det här är ju en ganska kall plats, men med en fantastisk utsikt. En marknad skulle verkligen ge liv och rörelse, säger Anders Lindroth när vi träffar honom på just Moa Martinssons torg en solig men kylig förmiddag i början av juni.

Torget invigdes den 24 maj och den sista delen av Lindhagens­gatan ner mot vattnet är fortfarande en byggarbetsplats. När jag frågar var Anders Lindroth och hans familj ska flytta in pekar han på husskelettet bredvid torget som ska bli kvarteret Jublet, med 240 lägenheter.

– Närheten till vattnet var en stor anledning till varför vi ville flytta hit. Hornsberg är en bra kombination, lite mer natur och ändå i staden, säger han.

Inflyttning blir det först nästa sommar, men familjen Lindroth, som i dag bor i Vasastan, har redan börjat engagera sig i sitt nya grannskap. I ett medborgarförslag har Anders Lindroth och hans fru föreslagit en bondens marknad på torget.

– Vi har bott i London och där finns massor av marknader där bönder från närområdet kommer in till staden och säljer grödor. Det blir mer gatuliv och inte så polerat, säger han.

Redan i dag säljer lokala bönder närproducerat på Katarina Bangata på Södermalm och i Tessinparken vid Karlaplan, något som blivit ett populärt inslag i stadsbilden.

Och i takt med att staden växer ökar också stockholmarnas miljöengagemang, med allt från urbana odlingar till ekologiska butiker. Det är något Marina Queiroz, landskapsarkitekt på Sveriges lantbruksuniversitet, har noterat.

– När det kommer till mat kan du göra egna val och påverka på ett ganska handfast sätt. Det är nog en stor anledning till varför vi ser de här sakerna hända just nu, säger hon.

Samtidigt är endast två procent av all mat som säljs i Stockholm närproducerad, något Marina Queiroz tror kommer att ändras drastiskt i framtiden.

– I dag är matindustrin oerhört beroende av transporter och fossila bränslen. Men den eran är på väg att ta slut, säger hon och pekar på en framtid där lokal odling och lokal försäljning får allt större betydelse.

För familjen Lindroth är det en kombination av miljöintresse och önskan om en levande stadsdel som ligger till grund för medborgarförslaget.

– När jag går till Ica vet jag inte varifrån maten kommer. Det är en massa led mellan producent och konsument – något som inte finns på en lokal matmarknad. Där kan vi ta med barnen och faktiskt prata med bönderna som odlat, vilket gör att maten blir mer intressant, säger Anders Lindroth.

Hans medborgarförslag kommer att behandlas av stadsdelsnämnden i höst.

En Bondens matmarknad på Moa Martinssons torg kan göra det idag ganska kalla torget fullt av liv och rörelse tror Anders Lindroth.

I London finns massor av marknader där bönder kommer in till staden.Anders Lindroth

Fakta

Här säljer bönder närproducerat i stan

I Stockholm säljer bönder närproducerad mat på Katarina Bangata och i Tessinparken på Östermalm olika tider på året.

På marknaderna säljs allt från frukt, bär och grönsaker till ägg, fisk och kött.

Tiderna och försäljningen varierar efter säsong.

Det generella kravet är att maten ska vara odlad inom en radie av högst 25 mil.