Bönderna kan andas ut – svalare temperaturer har räddat skörden

Johan Lindgren på Backa gård i Kårsta tar de sista av vallen.
Med vattenbristen från förra året hade likadan värme varit ännu värre i år, säger Johan Lindgren, jordbrukare i Vallentuna.
Ett krisår. Så beskrev bönder runt om i länet läget sommaren 2018.
Men svalare temperaturer och mer regn har låtit dem återhämta sig – och förbereda sig inför torka i framtiden.

Efter förra årets värmekris var Vallentunas lantbrukare oroliga inför årets sommar men orosmolnen lättar i takt med att regnmoln och svala temperaturer återvänder gång på gång.

– Det är helt annorlunda i år, det är det. Visserligen har det varit gränsfall på torrt, men inte alls som förra året.

Det säger Johan Lindgren, ordförande i Vallentuna Lantbrukarnas Riksförbund.

Foderkrisen: Uppfödare nödslaktar kaniner

– Grejen är att det finns inget vatten när du kommer ner en bit i marken. Det är sviter efter förra året. Däremot mycket regn ovanifrån, och även om vissa grödor backat lite på grund av torkan är det en bra skörd på gång på det stora hela.

Och det är tur, säger han. Hade det varit likadant som förra året hade det varit ännu värre.

– För då hade vi mycket vatten i marken. I år hade vi ingenting.

Skörden ser lovande ut

I hela landet räknar bönderna med ett betydligt bättre år. Prognosen är bättre än den brukar vara. Man räknar med 6,3 ton vilket kan jämföras med femårsnittet på 5,8 ton.

 

− En god spannmålsskörd i år är av yttersta vikt för Lantmännens medlemmar, Sveriges lantbrukare, med tanke på den svaga skörden 2018 och de efterföljande ekonomiska konsekvenserna, säger Per Lindahl, Lantmännens styrelseordförande.

Enligt lantmännens statistik är det väl behövligt. Fjolårets skörd låg på 40 procent mindre än normalt och många bönder fick ekonomiska svårigheter på grund av katastrofåret.

Tidigare i år lanserad Uppland kredit Ab ett snabblån med 15 procents ränta som marknadsfördes till bönder som inte kunde vänta på regeringens krispaket, rapporterade bland annat Dagens Nyheter.

Svårt för kommuner att hjälpa

Lantbrukarnas situation förra året beskrivs bäst som en kris – men det stora problemet var egentligen värmen, inte bristen på regn.

– Växterna tål det inte, de är inte gjorda för det, säger Johan Lindberg.

Det hölls krismöten, och staten delade ut krispaket.

Politiskt är det just på riksnivå som lantbrukarna kan få någon ordentlig hjälp, säger Johan Lindgren.

– På kommunal nivå finns det inte mycket man kan göra, på riks- och länsnivå kan man göra mer. Ändra på trädesarealer, till exempel. Förra året gjorde Sverige det, då fick man ansöka hos EU. Där kan man göra saker, säger han.

Efter extremtorkan: 500 lantbrukare söker krisstöd i Stockholm

 

Var och en måste förbereda sig

När det gäller torka säger han att det finns en gräns för hur mycket myndigheterna egentligen kan hjälpa till.

– Bevattning är en grej, men det krävs jättemycket planering, och det är svårt att göra i Vallentuna, säger han och syftar på hur vattendragen i kommunen ligger.

 Jag odlar ju majs, det är inte så många som gör det.

De kan även hjälpa till med att ändra vissa regler – men till stor del är torka någonting var och en måste förbereda sig för långsiktigt, säger Johan Lindgren.

En sak man kan göra själv är exempelvis att odla andra grödor.

– Jag odlar ju majs, det är inte så många som gör det. Den gav ju i stort sett full skörd förra året, säger Johan Lindgren.

Riktlinjer för att minska vattenanvändning

Det Vallentuna kommun gör för att lösa problemet sker till stor del genom samarbeten på regional nivå.

– Bland annat har vi ett nära samarbete med Samverkan Stockholmsregionen, Storstockholms brandförsvar, Norrvatten och Länsstyrelsen, säger Ellinor Mossberg, kommunikations och marknadskoordinator på Vallentuna kommun.

I juni antog de den Regionala vattenförsörjningsplanen för Stockholms län, och Norrvatten jobbar fram riktlinjer för att mindre vatten ska gå åt.

– Där har vi lämnat synpunkter på förslaget, sen ska vi fatta beslut om Vallentuna ställer sig bakom riktlinjerna eller inte.