Min lokala hjälte

böneutrop från moskén avgörs av polisen

Fittja I torsdags beslutade kommunfullmäktige att häva förbudet mot böneutrop vid moskén i Fittja. Alla partier utom Sverigedemokraterna ställde sig bakom beslutet. Islamiska kulturföreningen lämnar nu in en ansökan till polisen om att få ha böneutrop under 1–2 minuter vid moskén vid fredagsbönen. SD:s förslag att folkomrösta om böneutropen avslogs. Enligt lokala ordningsregler är det polisen som ska ge tillstånd.