Bonus på SFI kan tas bort under nästa år

Tensta-Rinkeby Den så kallade SFI-bonusen kan komma att avskaffas under 2014. Bonusen innebar att de som klarat av vissa kurser på SFI kunde få upp till 12 000 kronor i belöning.

Men enligt en undersökning har bonusen inte gett tillräcklig effekt på studieresultaten. Därför föreslås nu att den ska tas bort.

Om förslaget går igenom kan den som fått betyg innan den 1 juli 2014, då lagen träder i kraft, fortfarande ansöka om en bonus.