Boplaner görs om helt

Så här skulle Ängsbotten se ut enligt den gamla planen som stoppade. Nu ändras byggvolymerna för att få igenom projektet.
Så här skulle Ängsbotten se ut enligt den gamla planen som stoppade. Nu ändras byggvolymerna för att få igenom projektet.
Det skulle bli porten till Norra Djurgårdsstaden.

Men länsstyrelsen stoppade de 520 bostäderna i kvarteret Ängsbotten – på grund av buller.

Nu har staden valt att inte överklaga – i stället startar om planprocessen från början.

Staden klubbade planen för kvarteret Ängsbotten i Norra Djurgårdsstaden, redan för två år sedan. Av de drygt 500 lägenheterna i två nybyggda kvarter skulle cirka 300 vara studentbostäder.

Det stora kvarteret är tänkt att ligga vid Bobergsgatan och Storängsgatan och skulle enligt staden vara porten in till Norra Djurgårdsstaden. Något som gör området extra viktigt.

Men före jul stoppade länsstyrelsen projektet – på grund av bullerrisk från Värtabanans bangård som ligger intill.

Staden hade funderingar på att överklaga länsstyrelsens beslut, men nu gör man i stället om allt från början och påbörjar ett nytt planarbete.

– Vi ändrar höjderna på byggnaderna och ger första radens hus mer karaktär av skärm för bullret. Vi räknar med att det löser problematiken. Och vi för alltid en dialog med länsstyrelsen under tiden som vi planerar, säger stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (S).

Det mer jämnhöga kvarteret samt nya bullerregler som trädde i kraft 2015 är stadshusets medicin för att få igenom projektet.

– Bedömningen är att det blir lättare att göra korrigeringar i stället för att gå in i en juridisk process. Ärendet har gått hela vägen i staden förut och borde gå snabbare att få godkänt nu, säger Roger Mogert.

När kommunfullmäktige antog planen var beräknad byggstart i slutet av 2015. Nu hoppas man att den nya detaljplanen kan klubbas som tidigast i januari 2017.

Är det frustrerande att det blir så försenat?

– Det finns inte många stora projekt som inte är svåra projekt i Stockholm. Men vi är långsiktiga och har mätbara mål, så vi tuffar vidare, säger Roger Mogert.

Fakta

Nästan 4000 inflyttade

Färdigställda bostäder i den nya stadsdelen var vid årsskiftet 1 718 bostäder, varav 992 var bostadsrätter, 586 hyresrätter och 140 studentbostäder.

I Hjorthagensdelen av Norra Djurgårdsstaden ska det byggas 6 000 bostäder. Av dessa blir 60 procent bostadsrätter och 40 procent hyresrätter (inkl. studentbostäder)

I dag bor det cirka 3 950 personer i Norra Djurgårdsstaden.

Källa: Stockholms stad