Bor på ”fel” sida av ån – fick inte tycka till

Ån följer kommungränsen.
Ån följer kommungränsen.
Nybygge vid Bällstaån på Stockholmssidan retar upp boende på Sundbybergssidan.

250 bostäder, bland annat i 12-våningshus, planeras intill Bällstaån i Bromma. Det är en industribyggnad som ska göras om och byggas på till bostäder.

På andra sidan ån har planerna väckt vrede. Tre bostadsrättsföreningar på Ågatan i Sundbyberg har skrivit till Stockholms stadsbyggnadskontor och kritiserat planerna.

– De högre huskropparna tar bort vår himmel och skuggar vår sol. Det blir mörkare i hela området. Många har valt att bosätta sig här just på grund av vattnet och himlen, det är en frihet för oss, säger Christer Pränting som bott här i åtta år.

De tycker att de borde ha blivit tillfrågade av Stockholms stad i ett tidigt skede, trots att de bor på andra sidan vattnet i en annan kommun.

– Vi påverkas i allra högsta grad, men Stockholm har undvikit oss på andra sidan under hela planeringen, säger Christer Pränting.

På stadsbyggnadskontoret i Stockholm tycks det inte helt klart vad som gäller.

– Det är en juridisk fråga, det ligger ju på andra sidan kommungränsen. Sundbyberg som kommun kommer att få yttra sig i samrådet, men enskilda boende är inte sakägare på det sättet, säger Carla Hedberg, handläggare på stadsbyggnadskontoret i Stockholm.

Men frågetecken har uppstått.

– Ja, det är något vi pratat om. Jag har fått samtal och brev från de boende i Sundbyberg och svarat att de kan lämna in synpunkter via sin kommun. På så sätt kan de påverka, säger Carla Hedberg.

Senare ringer hon upp igen.

– Nu har vi fått klarhet i det, de som bor närmast på andra sidan vattnet och blir berörda räknas som sakägare. De kommer att få möjlighet att lämna in synpunkter på samrådet och kommer att få brev om det, säger Carla Hedberg.

Samråd pågår mars-april.