(rubrik saknas)

Fakta

Bor på samma plats hela livet

I Stockholms län finns fem arter groddjur: vanlig padda, vanlig groda, åkergroda, större och mindre vattensalamander.

Paddor lever i 23–25 år. Större vattensalamander lever i cirka 13 år. Grodorna blir runt sju år.

Groddjur brukar hålla sig på samma yta hela livet, inte mer än 100 meter från vattnet där de parar sig.

Från november till mars övervintrar grodorna på frostfri plats, till exempel i lövhögar, fallna trädstammar, under byggnader och i gnagargångar.