Bör utreda om kommunalt vatten

Vatten- och avloppsituationen i Ullnaberg är ohållbar, tycker Bostadsrättsföreningen i Ullnaberg.

De vill att kommunen ska dra fram kommunalt vatten och avlopp till de drygt 50 hushåll som bor i området.

Dessa har i dag ett undermåligt vatten- och avloppssystem där det i tid och otid är stopp i toalettsystemet som kommunen dömt ut för ett antal år sedan, skriver de i sin ansökan till Statens VA-nämnd.

Nämnd kräver nu att kommunen ska återkomma med ett svar.

Fakta