Borätter byggs för seniorer

Nockebyhov 30 bostadsrätter för äldre ska byggas i Nockeby nära S:ta Birgitta kyrka. De tre trevåningshusen med souterrängplan ska ligga på en tomt mellan kyrkan och Nockebybanans vändhållplats.

Projektet kommer upp till beslut i exploateringsnämnden på torsdag. Den mark som ska användas består i dag av skog, gräs­ytor och delar av en parkeringsplats. På andra sidan Nockeby kyrkväg finns ett äldreboende.

Byggbolaget Seniorgården räknar med att komma i gång med bygget nästa år och att inflyttningen startar 2018.