Uppåt för borätter – men inte i västra Stockholm

Nya siffror från Mälarstatistik ger en splittrad bild av prisutvecklingen.
Nya siffror från Mälarstatistik ger en splittrad bild av prisutvecklingen.
Bostadsrättspriserna vänder försiktigt uppåt i Stockholms stad som helhet, men det gäller inte västra Stockholm – ännu. I Bromma och Hässelby-Vällingby har priserna gått ned något de senaste tre månaderna och i Spånga-Kista är prisfallet tydligt, enligt nya siffror från Mäklarstatistik.

Bostadsmarknaden är fortsatt något avvaktande, men i Stockholms stad har priserna på bostadsrätter gått upp med en procent den senaste tremånadersperioden.

– Trots den lite svagare marknaden som vi haft i snart ett och ett halvt års tid så är det fortfarande stor omsättning. Det säljs ganska många objekt. Där har vi inga stora nedgångar, säger Per-Arne Sandegren på Svensk Mäklarstatistik.

Den största uppgången noteras på Östermalm, där priserna stigit med 1,3 procent på tre månader.

Däremot noteras en måttlig nedgång i Bromma (-0,2 procent) och Hässelby-Vällingby (-0,5 procent). I området Spånga-Kista, där även Tensta och Rinkeby ingår, var nedgången 4,0 procent, men antalet sålda bostadsrätter var lågt.

– Man kan möjligen dra slutsatsen att intresset för de centrala och mest attraktiva delarna av staden är fortsatt högt, medan det har fallit lite mer i ytterområdena, säger Per-Arne Sandegren.

Om man jämför med läget för 12 månader sedan har borättspriserna i Bromma sjunkit med 6,3 procent, i Hässelby-Vällingby med 4,4 procent och i Spånga-Kista med 2,9 procent.

Prisutveckling område för område

 

Källa: Svensk Mäklarstatistik