ANNONS

Borgarrådet om gigantiska felberäkningen: ”Inte acceptabelt”

Miljö- och klimatborgarrådet Katarina Luhr (MP)är kritisk till beräkningarna bakom Bromstensstaden.
Miljö- och klimatborgarrådet Katarina Luhr (MP)är kritisk till beräkningarna bakom Bromstensstaden.
Orimligt, oacceptabelt, otillräckligt. Borgarrådet Katarina Luhr (MP) kommenterar nu VA-arbetena i nya Bromstensstaden som blir 241 miljoner (!) dyrare än planerat.
– En så här stor felberäkning är inte acceptabel, säger hon.
ANNONS

Som Mitt i avslöjade i går har stadens experter underskattat hur dyrt det är att bygga på före detta sjöbotten i Bromstens gamla industriområde, där den nya Bromstensstaden med 2 500 bostäder nu växer fram.

Ökade med 500 procent

De arbeten som Stockholm vatten och avlopp ska utföra på området beräknades i ett beslut från 2015 till 45 miljoner kronor. Nu tvingas man i ett nytt beslut i nästa vecka höja det beloppet till 286 miljoner.

Det är en ökning med över 500 procent.

Felkalkylerat underlag

Ansvarigt borgarråd är miljö- och klimatborgarrådet Katarina Luhr (MP). Hon kallar fördyringen ”exceptionell”, och konstaterar att det genomförandebeslut som fattades 2015 togs på ett åtminstone 15 år gammalt underlag och utan att bland annat markförhållandena utretts tillräckligt.

– En så här stor felberäkning är inte acceptabel. Det är inte rimligt att man som politiker ska kunna fatta ett beslut på ett så felkalkylerat underlag, säger hon till Mitt i.

Inte utrett tillräckligt

Enligt Katarina Luhr brukar det vara exploateringskontoret eller inhyrda konsulter som undersöker markförhållandena.

– Men här tror jag att man fattade beslutet utan att ha utrett tillräckligt överhuvudtaget. Det var ingen som hade tillräckliga data när det gäller markförhållandena.

Vems är ansvaret?

– Det är alltid politiken som har det yttersta ansvaret. Sedan måste man som politiker luta sig mot de underlag man får.

ANNONS

Skulle det här kunna hända igen?

– Inte med så stor felberäkning. I dag jobbar Stockholm vatten och avfall med att försöka utreda betydligt bättre innan man fattar själva genomförandebeslutet. Jag vet däremot inte om det skulle kunna poppa upp något gammalt ärende där man fattat beslut på gammalt underlag.

Förlorarna: Skattebetalarna

Kostnaden för fördyringen delas lika mellan Stockholm vatten och avfall och stadens exploateringskontor. Men den som betalar i praktiken är i slutändan: Stockholms skattebetalare.

VA-bygge i Bromstensstaden 241 miljoner dyrare än väntat

ANNONS